Prosess for ny faglig organisering

Hovedgrep og ambisjoner for omorganiseringen.

Formålet med den faglige omorganiseringsprosessen er å skape en organisasjon som står sterkere rustet til å lykkes med faglige satsinger.

Kort status

Vi er nå kommet til slutten av fase 3 i den faglige organiseringen.

Les mer om fase 3

Se organisasjonskart for den nye organiseringen


Ønsker du nyhetsbrev med oppdateringer når det kommer noe nytt?
Gå inn i følgende nettskjema, og kryss av for at du ønsker dette (kun HiØ brukere).

Aktuelt

Formål

  • Sikre at HiØ har en organisasjon som gir kraft til å lykkes med akkreditering av institusjonens første ph.d.-program, samt andre strategiske satsningsområder som språk. 
  • Sikre kvalitet og kompetanse rundt eksisterende og eventuelt nye studieprogram, slik at våre studietilbud fremstår som attraktive med høy kvalitet.
  • Styrke HiØ’s egenart og profil, potensielt frigjøre ressurser til strategisk satsing på forskning- og utvikling, sikre attraktivitet og rekruttering av ansatte.
  • Til grunn for arbeidet med ny faglig organisering ligger at man beveger seg bort fra dagens modell med avdelinger, til fakultet og institutter. Det legges også til grunn at HiØ vil opprettholde studiesteder i Halden og Fredrikstad
  • Ingen ansatte skal sies opp som følge av omorganiseringen ved HiØ.

Planer, dokumenter og innspill