Prosess for ny faglig organisering

Hovedgrep og ambisjoner for omorganiseringen.

Formålet med den faglige omorganiseringsprosessen er å skape en organisasjon som står sterkere rustet til å lykkes med faglige satsinger.

Formål

 • Sikre at HiØ har en organisasjon som gir kraft til å lykkes med akkreditering av institusjonens første ph.d.-program, samt andre strategiske satsningsområder som språk. 
 • Sikre kvalitet og kompetanse rundt eksisterende og eventuelt nye studieprogram, slik at våre studietilbud fremstår som attraktive med høy kvalitet.
 • Styrke HiØ’s egenart og profil, potensielt frigjøre ressurser til strategisk satsing på forskning- og utvikling, sikre attraktivitet og rekruttering av ansatte.
 • Til grunn for arbeidet med ny faglig organisering ligger at man beveger seg bort fra dagens modell med avdelinger, til fakultet og institutter. Det legges også til grunn at HiØ vil opprettholde studiesteder i Halden og Fredrikstad
 • Ingen ansatte skal sies opp som følge av omorganiseringen ved HiØ.

Ønsker du nyhetsbrev med oppdateringer når det kommer noe nytt?
Gå inn i følgende nettskjema, og kryss av for at du ønsker dette (kun HiØ brukere).

Planer, dokumenter og innspill

Aktuelt

 • Forslag om ledelsesstruktur ute på høring 19. okt. 2020 15:15

  Arbeidsutvalg for ny faglig organisering (arbeidsutvalg 1) og arbeidsutvalg for enhetlig ledelse (arbeidsutvalg 2) har sendt forslag til styringsstruktur ved Høgskolen i Østfold til høring i organisasjonen.

 • Arbeidsutvalgets forslag ferdig 3. sep. 2020 13:11

  Arbeidsutvalget har nå sendt sitt endelige forslag til ny faglig organisering ved Høgskolen i Østfold over til høgskoledirektøren.

 • Høringsuttalelser publisert 15. juni 2020 14:04

  Høringsfristen for innspill på forslag til ny faglig organisering har nå gått ut. Arbeidsutvalget har fått mange og god innspill.

Mer ...