Arbeidsutvalg

I forbindelse med ny faglig organisering skulle det nedsettes arbeidsutvalg som koordinerer og bearbeider forslag, grunnlagsdata og innspill fra organisasjonen.

Arbeidsutvalg 1 

Består av følgende personer:

 • Ragnar Knudsen (hovedtillitsvalgt UNIO)

 • Trond Heitmann/Anna-Lena Kjøniksen (hovedtillitsvalgt Akademikerne) 

 • Ole-Gunnar Søgnen (eksternt styremedlem)

 • Marte Emilie Skjennem/Preben Reinaas Rotlid (leder av studentparlamentet)

 • Ole-Kristian Førrisdahl (hovedverneombud)

 • Catharina Bjørkquist (fag)

 • Hilde Sofie Fjeld (fag)

 • Trine Eker Christoffersen (forskningsdirektør)

 • Carl-Morten Gjeldnes (høgskoledirektør)

 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (rektor)

 • Annette Veberg-Dahl (prorektor)

 • N.N. (ekstern rådgiver med sektorerfaring)

 • Prosessleder: Jo Ese (prorektor)

Arbeidsutvalg 2 

Består av følgende personer:

 • Ragnar Knudsen (hovedtillitsvalgt UNIO)
 • Ann-Charlot Brandstorp (hovedtillitsvalg YS)
 • Berit Kjelstad (eksternt styremedlem)
 • Marte Emilie Skjennem (leder av studentparlamentet)
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (rektor)
 • Annette Veberg Dahl (prorektor)
 • Kjersti Berggraf Jacobsen (dekan)
 • Carl Morten Gjeldnes (høgskoledirektør)
 • Elin Corneliussen (direktør for organisasjons- og tjenesteutvikling)
 • Henrik Biørnstad (økonomidirektør)
 • Prosessleder: Jo Ese (prorektor)

Prosessleder for ny faglig organisering er: Jo Ese (prorektor)

Publisert 28. jan. 2020 11:33 - Sist endret 19. okt. 2020 14:48