Arbeidsutvalg

I forbindelse med ny faglig organisering skulle det nedsettes et arbeidsutvalg som koordinerer og bearbeider forslag, grunnlagsdata og innspill fra organisasjonen.

Arbeidsutvalget består av følgende personer:

 • Ragnar Knudsen (hovedtillitsvalgt UNIO)

 • Trond Heitmann/Anna-Lena Kjøniksen (hovedtillitsvalgt Akademikerne) 

 • Ole-Gunnar Søgnen (eksternt styremedlem)

 • Preben Reinaas Rotlid (leder av studentparlamentet)

 • Ole-Kristian Førrisdahl (hovedverneombud)

 • Catharina Bjørkquist (fag)

 • Hilde Sofie Fjeld (fag)

 • Trine Eker Christoffersen (forskningsdirektør)

 • Carl-Morten Gjeldnes (høgskoledirektør)

 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (rektor)

 • Annette Veberg-Dahl (prorektor)

 • N.N. (ekstern rådgiver med sektorerfaring)

Prosessleder for ny faglig organisering er: Jo Ese (prorektor)

Publisert 28. jan. 2020 11:33 - Sist endret 27. feb. 2020 08:21