Fremdriftsplan

Her følger fremdriftsplan for arbeidet med ny faglig organisering.

Fremdriftsplan
Dato Aktivitet
03.12.2020 Ekstraordinært styremøte
12.11.2020 Høringsfrist
19.10.2020 Høring om ledelsesstruktur for HiØ blir sendt ut
05.-06.10.2020 Fellesseminar arbeidsgruppe 1 og arbeidsgruppe 2
23.09.2020 Seminar arbeidsgruppe 2
21.08.2020 Dagsseminar arbeidsutvalget, Fredrikstad
18.08.2020 Workshop med studielederforum, Zoom
18.-19.06.2020 Seminar arbeidsutvalget
12.06.2020 Intern høringsfrist
07.05.2020 Prosessleder orienterer på personalmøtet på HV
07.05.2020 Prosessleder orienterer på personalmøtet på IT
07.05.2020 Prosessleder orienterer på personalmøtet på Fremmedspråksenteret
06.05.2020 Prosessleder orienterer på personalmøtet på ØSS
29.04.2020 Prosessleder orienterer på personalmøtet på LU
28.04.2020 Prosessleder orienterer på personalmøtet på IR
20.04.2020 Utkast til faglige organisasjonsmodeller sendes til bred intern høring blant ansatte og studenter, i høgskolens administrative enheter, samt hos utvalgte eksterne samarbeidsparter.
02.-03.03.2020 Seminar for arbeidsutvalget
27.-28.02.2020 Rektoratet drøfter ny faglig organisering
15.02.2020 Oversendelse av modellforslag fra dekanene.
01.01.2020 Arbeidet med ny faglig organisering starter, herunder gjennomgang av tidligere prosessarbeid knyttet til faglig organisering ved HiØ, innspill fra dekaner og avdelingsstyrene til det videre arbeidet.

 

Publisert 28. jan. 2020 09:51 - Sist endret 19. okt. 2020 14:51