Økonomi og lønn (BOTT ØL)

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser. BOTT økonomi og lønn (BOTT ØL) er en av fire prosjekter.

BOTT ØL er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle standardiserte arbeidsprosesser og nye digitale økonomi- og lønnstjenester skreddersydd for UH-sektoren. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er tjenesteleverandør.

Prosjektets mål er å utvikle mer brukervennlige og selvbetjente løsninger, og større grad av digitaliserte prosesser. 

Tidsplan
År  Aktivitet
2021 UiB tok i bruk versjon 1.0 i januar og UiO i Mai.
Feilretting og utvikling av versjon 1.1
2022

Produksjonssetting ved UiT 1. januar.
Utvikling av versjon 2.0

2023 Produksjonssetting ved NTNU 1. januar.

 

Publisert 7. okt. 2021 13:41 - Sist endret 22. okt. 2021 11:36