Felles tilgangsstyring (IAM)

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Beslutningen om å etablere felles tilgangsstyringssystem (IAM) ble fattet av digitaliseringsstyret i 2019. Innen en fem års periode, skal alle 21 institusjonene i universitetssektoren ha tatt i bruk tilgangsstyringssystemet. 

Uninett AS er gitt det utførende ansvar for etableringen, i nært samarbeid med sektoren, representert ved Universitetet i Bergen som pilotinstitusjon. RapidIdentity (RI) fra Identity Automation er valgt som leverandør.

 

 

Publisert 7. okt. 2021 14:05 - Sist endret 7. okt. 2021 14:05