Ny strategisk plan

I perioden januar til juni 2018 gjennomføres det en strategiprosess ved Høgskolen i Østfold som skal munne ut i en ny strategisk plan med tidshorisont 2019 - 2022. Her finner du relevante informasjon om strategiprosessen.

Lenke til streamingen fra presentasjonen i Halden onsdag 4. april kl 14:00:

http://mediasite.hiof.no/Mediasite/Play/f349ec1b1aa84eb1b30df74f43ec903a1d 

Publisert 20. juni 2018 14:12 - Sist endret 20. juni 2018 14:12