Digitale utviklingsprosjekter for fleksibel og nettbasert utdanning

Som del av høgskolens satsning på fleksibel utdanning ble det våren 2016 lyst ut prosjektmidler til digitale utviklingsprosjekter for studieåret 2016 – 2017.

14 prosjektsøknader er innvilget. Prosjektene organiseres gjennom emnet FEDV316 - 2 i studiet Digitale verktøy og medier og fleksibel og nettbasert utdanning. Det legges stor vekt på erfaringsutveklsing og nettverksbygging i prosjektene.

Publisert 16. juni 2013 17:00 - Sist endret 27. juni 2018 12:55