Pilot-prosjekt undervisningsopptak

Som del av høgskolens satsning på fleksibel utdanning, ønsket ledelsen å sette fokus på undervisningsopptak i studieåret 2015/2016.

I den forbindelse ble det utlyst prosjektmidler i størrelsesorden 50.000 – 100.000 pr. søker.

Målgruppen var: fagansatte som kunne søke enkeltvis eller som team.

Målet var å øke kvaliteten og fleksibiliteten i studietilbudet. Prosjektene skulle gi erfaring med nye måter å legge til rette for studenters læring på.

Prosjektene ble organisert i en ressursgruppe hvor deltakerne kunne dele erfaringer og diskutere aktuelle løsninger gjennom regelmessige samlinger.

 

 

Publisert 27. juni 2018 12:55 - Sist endret 1. feb. 2019 15:39