Markedsføringsutvalget

Markedsføringsutvalget ble opprettet i 2010 og ledes av Markeds- og kommunikasjonsenheten. Markedsføringsutvalget består av representanter fra avdelingene, de administrative enheter og studenter. Utvalget diskuterer markedsstrategi og spesifikke markedstiltak .

Mandat for markedsføringsutvalget

 • Markeds- og kommunikasjonsenheten informerer og diskuterer markedsstrategi og spesifikke markedstiltak med representanter for studentene, avdelingene, og de ulike administrative enhetene som er representert i utvalget.
 • Det gis innspill til markedsføringsstrategien fra studentene, avdelingene, lokal studiestedsadministrasjon (Halden og Fredrikstad), studieenheten og HiØ VIDERE.
 • Utvalget har ikke beslutningsmyndighet, men er en rådgivende og forankrende gruppe for Markeds- og kommunikasjonsenheten.
 • Utvikle en felles praksis hos avdelingene og ved studiestedene.
 • Være høringsinstans i markedsføringsrelaterte saker.

Medlemmer

 • En representant for studentene
 • Anniken Marie Hanssen -  Markeds- og kommunikasjonsenheten (leder for utvalget)
 • Inger Steiner Børresen -  Studieenheten
 • Annette Øyen - Studiestedsadministrasjon, Halden (bindeledd mot IT)
 • Irene Felde Olaussen - Studiestedsadministrasjon, Halden (bindeledd mot LU)
 • Natalie Tvete Isaksson - Studiestedsadministrasjon, Halden (bindeledd mot ØSS)
 • Ann-Kristin Johanssen - Studiestedsadministrasjon, Fredrikstad (bindeledd mot HV og Akademi for scenekunst)
 • Beate Aksnes Horrigmo - Studiestedsadministrasjon, Fredrikstad (bindeledd mot IR)
 • Antonella Serrano -  HiØ VIDERE
 • Tommy Payne - Læringsmiljøkonsulent
 • Markedsføringsutvalget kan velge å trekke inn andre fagpersoner i konkrete saker.

Driftsansvar

 • Markeds- og kommunikasjonsenheten har ansvaret for innkalling, saksliste og referat for utvalget.
 • De som melder inn saker til utvalget, forventes å utarbeide et kort diskusjonsgrunnlag til møtet.

Økonomi

 • Medlemmene i utvalget har dette som del av sitt arbeid/adm. ressurs.
 • Den adm. enhet medlemmene er tilsatt i dekker reiseutgifter til møter og evt. fagdager.
 • Øvrige utgifter til felles fagdager dekkes av Markeds- og kommunikasjonsenheten.
Publisert 30. apr. 2018 13:20 - Sist endret 6. juni 2019 10:18