Aktuelt

Aktuelle saker

  • barn-matte_shane-colvin Barn som sliter med matte må oppdages tidlig 24. nov. 2020 14:19

    En ny doktorgradsavhandling viser at det er viktig å identifisere elever som er i risiko for å utvikle matematikkvansker tidlig på første trinn, og dermed sette inn riktig støtte. Det er også viktig at elever som strever i matematikkfaget får hjelp som varer over tid.

  • databeslutninger_franki-chamaki-1k6iqsqbizi-unsplash Kan vi klare oss uten politikere? 16. nov. 2020 09:06

    Det er flere grunner til at et demokrati kan ha godt av at visse politiske beslutninger overlates til kunstig intelligens. Det er i alle fall noe som bør diskuteres. Det argumenterer forsker Henrik Sætra for i en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Technology in Society.

  • facebook_colourbox14774820 Personvern må tvinges på oss 12. nov. 2020 09:02

    Personvern er knyttet til nettverkseffekter, og én persons handlinger påvirker andre. For å unngå en «allmenningens tragedie» for privatlivet, må vi la statene bruke tvang.