Aktuelt

Publisert 17. okt. 2018 10:04

Nyhetsmediene har kommet mye lengre med digitaliseringen enn dokumentarfilmskaperne, viser fersk doktorgrad. Men innovasjonen i nyhetsmediene kan hemmes hvis man ikke stadig trekker til seg teknologinerder og lar dem gløde.

Hysj_COLOURBOX6667535.jpg
Publisert 16. okt. 2018 09:41

KRONIKK. Viktige stemmer mangler i det offentlig rom. Det er et demokratisk problem, skriver Lars Rune Halvorsen og Jon Arne Løkke i denne kronikken.

Publisert 15. okt. 2018 10:57

Steve Bannon er for tiden i Europa for å bygge opp et internasjonalt høyrepopulistisk nettverk som vil påvirke EUs parlamentsvalg neste år.

Publisert 9. okt. 2018 15:05

Ifølge en fersk doktorgradsavhandling vil bruk av mikrokapsler redusere termiske ledningsevne i betong, samtidig som den bedrer den termiske lagringskapasiteten.

Publisert 2. okt. 2018 09:04

Forskere fra Høgskolen i Østfold ved Avdeling for ingeniørfag skal utvikle betong som kan brukes til en planlagt utbygging på Månen.

Publisert 19. sep. 2018 15:07

Det skjer noe med oss mennesker når vi ikke lenger omgås andre mennesker. Når barna våre får sosiale roboter og virtuelle venner mister de viktig sosial trening. Våre eldre får myke robotdyr som roer dem ned, fordi vi reagerer på disse som om de er levende. Når vi vet at slike verktøy er effektive fordi de lurer oss, er vi da komfortable med å bruke dem?

Bilde fra Bergen av bokas medforfattere.
Publisert 19. sep. 2018 14:25

Ny bok lansert i Bergen: Fire forskere fra Høgskolen i Østfold har bidratt til ei ny bok som viser at økt bevissthet om egen språkutvikling kan gi bedre språkopplæring.

Illustrasjon - diabetes 1
Publisert 7. sep. 2018 11:10

Kronisk utmattelse er to til tre ganger så vanlig blant personer med type 1 diabetes sammenlignet med tall fra den norske bakgrunnsbefolkningen.

Publisert 22. aug. 2018 13:35

Under forskningsdagene i september synliggjør Høgskolen i Østfold egen forskning ved å åpne opp for at eksterne kan bestille en forsker til lunsj.

Publisert 8. aug. 2018 14:02

For noen år siden ville det kanskje høres vanvittig ut å spørre seg om menneskets rolle i vitenskapen var utspilt. Nå er det imidlertid flere og flere som gjør det.

Ung-lege-hjelper-glad-pasient_COLOURBOX8071041.jpg
Publisert 31. mai 2018 00:00
KRONIKK. Andelen eldre og mennesker med kroniske lidelser er økende. Sykepleier Ann-Chatrin Leonardsen har skrevet kronikk om behovet for både økt antall sykehjemsplasser og økt kapasitet i hjemmebaserte tjenester og tjenester til hjemmeboende eldre.
Sigmund-Kvam-ny-bok-2018.jpg
Publisert 25. mai 2018 00:00
Boken har tittelen: Spielräume der Translation. Dolmetschen und Übersetzen in Theorie und Praxis.
pasientrapport_COLOURBOX25673138.jpg
Publisert 11. mai 2018 00:00
KRONIKK. Rapportering om helsetilstand direkte fra pasienten uten fortolkning av helsepersonell eller studiemedarbeider gir mulighet til å fange opp betydningsfulle aspekter for pasientene, slik som livskvalitet, funksjonsnivå, mestring og symptomkartlegging, som ikke fanges opp av tradisjonelle målemetoder som for eksempel blodtrykk, blodsukkernivå, tumorstørrelse eller lungekapasitet, skriver forfatterne av denne kronikken.
Eldre-dame_COLOURBOX24130341.jpg
Publisert 26. apr. 2018 00:00
KRONIKK. Med pasienter som kartlegger, vurderer og igangsetter behandling i eget hjem, vil man kunne omorganisere dagens helsevesen totalt, skriver Ann-Chatrin Leonardsen.
Foldede-hender_COLOURBOX3290096_2048.jpg
Publisert 17. apr. 2018 00:00
Norsk helsevesen vil gjøre nytte av pårørende: – Vår forskning tyder på at mange pårørende ikke opplever tilstrekkelig støtte i forhold til sine omsorgsoppgaver, skriver forskerne Gunnar Vold Hansen og Catharina Bjørkquist i denne kronikken.
Bildet viser hvordan flere ansatte på studiet om digitale undervisningsformer møtes via nett og ser
Publisert 17. apr. 2018 00:00
Høgskolen i Østfold tilbyr alle lærere å øke sin kompetanse i pedagogikk. Gjennom studiet "Praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer" kan man opparbeide seg en pedagogisk basiskvalifisering som også retter seg mot fleksible og nettbaserte studier.
Velferdensorganisering_COLOURBOX654.jpg
Publisert 10. apr. 2018 00:00
KRONIKK. Som arbeidslivsforsker er man alltid på jobb, man ser etter hvordan en virksomheten er organisert, hvem tar beslutninger og hvordan løser man oppgaver. Og ikke minst hva er virksomhetens akilleshæl og hvordan blir det håndtert.
Leksehjelp_str2024_COLOURBOX1631148.jpg
Publisert 20. mars 2018 00:00
– En leksebevisst skole kan være det samme som en leksefri skole, skriver førsteamanuensis Kjersti Lien Holte i denne kronikken.
Folkehelse_eldre-pa-benk_COLOURBOX1901719.jpg
Publisert 2. mars 2018 10:47
To forskere ved Høgskolen i Østfold skal kartlegge våre forventninger til velferd: Hvilke ønsker har folk? Stemmer disse ønskene med hvordan vi tror at det faktisk blir?
Legekontor_COLOURBOX26907544.jpg
Publisert 15. feb. 2018 00:00
KRONIKK. Søndag 4. februar var det verdens kreftdag. Hvordan informere den syke om alvorlig sykdom er en stor utfordring for helsepersonell. Stine Torp Løkkeberg og Ann Karin Helgesen ved Høgskolen i Østfold har skrevet om temaet.
LarsPetterJelsnessJorgensen.jpg
Publisert 7. feb. 2018 00:00
– Når innboksen flommer over at tilsynelatende smigrende og attraktive tilbud om alt fra internasjonale presentasjoner til inviterte tidsskriftspublikasjoner krever det et våkent og kritisk blikk for å skille ut det seriøse. For forskere på et tidlig stadium av karrieren kan det være særlig utfordrende, skriver prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i innlegg på Rektoratets blogg.
Ordtak_COLOURBOX1181649.jpg
Publisert 22. jan. 2018 00:00
FOREDRAG.Gode språkkunnskaper og bred kulturell kompetanse er avgjørende om du skal forstå faste uttrykk, idiomer og munnhell på et språk.
Kickoff.jpg
Publisert 18. jan. 2018 00:00
Brukere innenfor rus- og psykiatri har behov for helhetlige tjenester. Foreløpig er det store utfordringer.
Ungdom_COLOURBOX28573342.jpg
Publisert 9. jan. 2018 00:00
Det muntlige ungdomsspråket er mer korrekt og presist enn mange kanskje har trodd.