Aktuelt - Side 3

Publisert 23. juni 2018 14:19

«HEXE» er et interkontinentalt tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som er blitt fremført i flere utgaver, i Oslo, i Tokyo, Japan.

Publisert 22. juni 2018 15:08

Våren 2018 ble det gjennomført en serie med seminarer for studenter og ansatte som er interessert i økonomi. Dette var ikke pensum, men forelesninger over dagsaktuelle problemstillinger med et hovedsakelig økonomisk innhold.

Ung-lege-hjelper-glad-pasient_COLOURBOX8071041.jpg
Publisert 31. mai 2018 14:12

KRONIKK. Andelen eldre og mennesker med kroniske lidelser er økende. Sykepleier Ann-Chatrin Leonardsen har skrevet kronikk om behovet for både økt antall sykehjemsplasser og økt kapasitet i hjemmebaserte tjenester og tjenester til hjemmeboende eldre.

Sigmund-Kvam-ny-bok-2018.jpg
Publisert 25. mai 2018 00:00
Boken har tittelen: Spielräume der Translation. Dolmetschen und Übersetzen in Theorie und Praxis.
pasientrapport_COLOURBOX25673138.jpg
Publisert 11. mai 2018 09:06

KRONIKK. Rapportering om helsetilstand direkte fra pasienten uten fortolkning av helsepersonell eller studiemedarbeider gir mulighet til å fange opp betydningsfulle aspekter for pasientene, slik som livskvalitet, funksjonsnivå, mestring og symptomkartlegging, som ikke fanges opp av tradisjonelle målemetoder som for eksempel blodtrykk, blodsukkernivå, tumorstørrelse eller lungekapasitet, skriver forfatterne av denne kronikken.

Publisert 30. apr. 2018 13:20
Publisert 27. apr. 2018 22:45

25. april 2018 sendte de to førsteamanuensisene ved avdeling for lærerutdanning, Kristine Høeg Karlsen og Andrew John Thomas inn søknad til FINNUT-programmet. De søkte om 24 millioner kroner til forskningsprosjektet pARTiciPED! The Cultural Schoolbag in Teacher Education.

Eldre-dame_COLOURBOX24130341.jpg
Publisert 26. apr. 2018 13:08

KRONIKK. Med pasienter som kartlegger, vurderer og igangsetter behandling i eget hjem, vil man kunne omorganisere dagens helsevesen totalt, skriver Ann-Chatrin Leonardsen.

Foldede-hender_COLOURBOX3290096_2048.jpg
Publisert 17. apr. 2018 09:27

Norsk helsevesen vil gjøre nytte av pårørende: – Vår forskning tyder på at mange pårørende ikke opplever tilstrekkelig støtte i forhold til sine omsorgsoppgaver, skriver forskerne Gunnar Vold Hansen og Catharina Bjørkquist i denne kronikken.

Bildet viser hvordan flere ansatte på studiet om digitale undervisningsformer møtes via nett og ser
Publisert 17. apr. 2018 00:00
Høgskolen i Østfold tilbyr alle lærere å øke sin kompetanse i pedagogikk. Gjennom studiet "Praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer" kan man opparbeide seg en pedagogisk basiskvalifisering som også retter seg mot fleksible og nettbaserte studier.
Velferdensorganisering_COLOURBOX654.jpg
Publisert 10. apr. 2018 00:00
KRONIKK. Som arbeidslivsforsker er man alltid på jobb, man ser etter hvordan en virksomheten er organisert, hvem tar beslutninger og hvordan løser man oppgaver. Og ikke minst hva er virksomhetens akilleshæl og hvordan blir det håndtert.
Leksehjelp_str2024_COLOURBOX1631148.jpg
Publisert 20. mars 2018 09:39

– En leksebevisst skole kan være det samme som en leksefri skole, skriver førsteamanuensis Kjersti Lien Holte i denne kronikken.

Publisert 12. mars 2018 21:01

Delegasjonen fra avdeling for lærerutdanning ved grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved Høgskolen i Østfold presenterer deres kreative, temabaserte Storyline på den 46. NERA konferansen ved Universitetet i Oslo 8.-10. mars 2018

Publisert 2. mars 2018 14:02

Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad er redaktører for antologien Skaperglede, engasjement og utforskertrang som utgis av Universitetsforlaget i januar 2019. Sammen inviterte de medforfatterne til en felles workshop. Målet for seminaret var å inspirere til videre skrivearbeid samt å gi hverandre tilbakemelding på hverandres tekster.

Folkehelse_eldre-pa-benk_COLOURBOX1901719.jpg
Publisert 2. mars 2018 10:47

To forskere ved Høgskolen i Østfold skal kartlegge våre forventninger til velferd: Hvilke ønsker har folk? Stemmer disse ønskene med hvordan vi tror at det faktisk blir?

Legekontor_COLOURBOX26907544.jpg
Publisert 15. feb. 2018 14:57

KRONIKK. Søndag 4. februar var det verdens kreftdag. Hvordan informere den syke om alvorlig sykdom er en stor utfordring for helsepersonell. Stine Torp Løkkeberg og Ann Karin Helgesen ved Høgskolen i Østfold har skrevet om temaet.

LarsPetterJelsnessJorgensen.jpg
Publisert 7. feb. 2018 00:00
– Når innboksen flommer over at tilsynelatende smigrende og attraktive tilbud om alt fra internasjonale presentasjoner til inviterte tidsskriftspublikasjoner krever det et våkent og kritisk blikk for å skille ut det seriøse. For forskere på et tidlig stadium av karrieren kan det være særlig utfordrende, skriver prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i innlegg på Rektoratets blogg.
Ordtak_COLOURBOX1181649.jpg
Publisert 22. jan. 2018 00:00
FOREDRAG.Gode språkkunnskaper og bred kulturell kompetanse er avgjørende om du skal forstå faste uttrykk, idiomer og munnhell på et språk.
Kickoff.jpg
Publisert 18. jan. 2018 14:32

Brukere innenfor rus- og psykiatri har behov for helhetlige tjenester. Foreløpig er det store utfordringer.

Ungdom_COLOURBOX28573342.jpg
Publisert 9. jan. 2018 00:00
Det muntlige ungdomsspråket er mer korrekt og presist enn mange kanskje har trodd.