Aktuelt - Side 4

Ordtak_COLOURBOX1181649.jpg
Publisert 22. jan. 2018 00:00
FOREDRAG.Gode språkkunnskaper og bred kulturell kompetanse er avgjørende om du skal forstå faste uttrykk, idiomer og munnhell på et språk.
Kickoff.jpg
Publisert 18. jan. 2018 14:32

Brukere innenfor rus- og psykiatri har behov for helhetlige tjenester. Foreløpig er det store utfordringer.

Ungdom_COLOURBOX28573342.jpg
Publisert 9. jan. 2018 00:00
Det muntlige ungdomsspråket er mer korrekt og presist enn mange kanskje har trodd.
Publisert 22. des. 2017 21:52

Rett før jul 2017 fikk de tre forskerne ved HiØ, Kristine Høeg Karlsen, Gunhild Brænne Bjørnstad og Joakim Karlsen, tilslag på kvalifiseringsprosjektet: Kunstpedagogiske møter - en ny samhandlingsmodell for møtepunktet mellom kunst og skole gjennom DKS fra Oslofjordfondet.

Publisert 15. sep. 2017 13:41

BOPERA er et tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som er presentert en rekke ganger det siste året

Publisert 31. aug. 2017 13:23

Torsdag 31. august arrangerte redaktørene for den planlagte antologien: «Skaperglede, engasjement og utforskertrang: Nye perspektiver på estetiske- og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet», Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad kick-off på VIP-rommet på Høgskolen i Østfold. De har fått kontrakt ved Universitetsforlaget og antologien planlegges utgitt januar 2019.