Administrativt senter for forskere

Publisert: 11.03.2014 14:05 av Lisa Lambertsson Björk

Sammen med Østfoldforskning og Norwegian Centre of Expertise, etablerer Høgskolen i Østfold et forskningsadministrativt senter i Østfold til sommeren.

Østfold forskningsadministrative senter (ØFAS) har som mål å identifisere prosjektmuligheter, gi støtte og bistand til forskere, samt sikre en god administrativ oppfølging og gjennomføring av prosjekter.

I tillegg vil senteret kvalitetssikre selve søknadsskrivingen.   

Tilrettelegging for kvalitet og flere søknader

- Vi ønsker at Østfold skal oppnå et større volum av og tilslag på prosjektsøknader, sier prosjektleder Audun Amundsen.

- Derfor vil vi legge til rette for at forskere kan sende flere og bedre søknader til regionale, nasjonale og internasjonale programmer, og til prosjekter rettet mot lokalt næringsliv og offentlig sektor, fortsetter Amundsen.

ØFAS vil tilby administrativ støtte til forskere. 

Det administrative senteret ønsker å motivere ansatte i alle de tre organisasjonene til å ta i bruk senterets administrative tilbud og kompetanse når driften settes i gang i august. 

- NCE og Østfoldforskning har i dag bra tilslag på prosjekter, mens HiØ har et godt og bredt kompetansemiljø, understreker Amundsen.

- Det som er et viktig suksesskriterium og en utfordring for prosjektet, er at alle fagområdene til HiØ blir en del av ØFAS’ portefølje, sier Hans Blom, rektor ved HiØ.

Samarbeid mellom kompetansemiljøer i fylket

I tillegg til å utvikle et godt samarbeid mellom de tre institusjonene som står bak senteret, skal det bidra til et utvidet samarbeid også med andre kompetansemiljøer i Østfold.

- Et slikt forskningsadministrativt senter har som ambisjon å fungere som et fellesområde der organisasjonene kan utvikle seg sammen og utvikle et godt faglig felleskap, sier prosjektleder Audun Amundsen.

- Det forskningsadministrative senterets nærhet til Østfoldforskning, NCE og HiØ, samt andre kompetansemiljøer i Østfold, gir en stor mulighet til å bygge opp samarbeidsklynger slik at man kan dra nytte av hverandre, kommenterer høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes ved HiØ.

Prosjektbasert med tilknytning til HiØ

ØFAS blir formelt tilknyttet HiØ og skal lokaliseres i høgskolens lokaler i Halden og Fredrikstad. Det skal drives som et prosjekt med en varighet på to år, hvor det etter den tid skal evalueres om prosjektet skal gå over til en varig driftsfase.

Prosjektleder Audun Amundsen. (Foto: Audun Amundsen)

Audun Amundsen er i dag sjefskonsulent ved Norsk Energi og har en doktorgrad innen energi og miljø. Han har mange års bred erfaring innen energi, miljø og klimastrategier både fra industriell og offentlig sektor.

I tillegg har Amundsen vært sentral i konseptutvikling, prosjektering og forskning innen energi og miljø.

Etter planen skal Audun Amundsen tiltre som prosjektleder for ØFAS 1.august 2014.