Tverrfaglig forskningssamarbeid

Publisert: 04.04.2014 14:20 av Lisa Lambertsson Björk

Høgskolen i Østfold arbeider med å utvikle et internasjonalt og regionalt forskningssamarbeid som sikter på å forbedre kvaliteten på helsetjenester.

Samarbeidet tar utgangspunkt i «PROVI», en prosjektsøknad som er sendt til forskningsrådet på strategisk høgskoleprogram (SHP). Prosjektsøknaden går ut på et tverrfaglig samarbeid som er forankret i ulike perspektiver på pasientforløp i helsesektoren.

Samarbeidet er foreløpig organisert som et konsortium med deltakere fra:

Her er alle samarbeidspartnere som er koblet til prosjektsøknaden «PROVI».  (Foto: Nina Skajaa Fredheim)

Standardiserte pasientforløp og bedre kvalitet på helsetjenester

Målet med PROVI er å studere hvordan standardiserte pasientforløp og nye samhandlingsformer kan bedre kvaliteten på helsetjenester, og hvilke faktorer som vil ha betydning for hvordan en utformer lokale samarbeidsmodeller. Både kommuner, lokale helsetjenester og offentlige sykehus skal involveres.

– Vi vil se nærmere på hvordan globale kunnskaper kan oversettes til lokale sammenhenger, forklarer Helge Ramsdal, professor ved Avdeling for helse- og sosialfag ved HiØ.

Helge Ramsdal mener at det pågår en utvikling i styrings- og arbeidsmetodene i helsesektoren, der tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere. Arbeidet med prosjektet reflekterer dette.

– Vi har ulike kompetanser involvert, både helsefaglig, helseinformatikk og organisasjonsteoretisk som er forankret i utdanningene og profesjonene ved de ulike virksomhetene i samarbeidsgruppen, sier Helge Ramsdal.

Forskere og ledere samlet på Kråkerøy

21. mars var over 20 forskere og ledere fra helsesektoren samlet ved HiØs lokaler på Kråkerøy. Her ble det diskutert hvordan søknadsarbeidet som har vært gjennomført hittil kan videreføres med sikte på å etablere et mer omfattende EU-prosjekt, knyttet til Horizon 2020.

Horizon 2020 er den nye forskningsstrategien til EU, som også Norge faller inn under.

Forskningsrådet som skal vurdere PROVI-søknaden på strategisk høgskoleprogram, avgjør prosjektsøknadens skjebne i mai i år.

– Det er stor konkurranse blant landets høgskoler om forskningsmidler, så vi er forberedt på tøff konkurranse, sier Helge Ramsdal, professor ved Avdeling for helse- og sosialfag ved HiØ.

I løpet av sommeren og høsten vil det bli organisert faglige seminarer ved de deltakende høgskolene/universitetene der man vil fortsette å arbeide med de faglige utfordringene som prosjektgruppen er opptatt av. 

Kontaktperson ved Høgskolen i Østfold:

Helge Ramsdal, professor ved Avdeling for helse- og sosialfag: 95068522 | 69303039, helge.ramsdal@hiof.no