Klamme kvinnefellesskap

Publisert: 02.05.2014 14:15 av Nina Skajaa Fredheim

Kronikk: Det finnes en del kvinner som hater goodybags og duftlys.

Kronikk av høgskolelektor Ragnhild Fjellro.

Jeg hater jentefester. En gang var jeg så dust at jeg klarte å si det til dama som inviterte meg på en. I min selvsikkerhet trodde jeg at mitt selvironiske vidd var så på kornet at sarkasmen i svarmailen min skulle gå rett hjem. Vi var jo damer, for faen, og tøffe i trynet. Men den gang ei. «Consider yourself uninvited», skrev hun. Du verden, så pinlig! Ikke bare var jeg ekskludert, jeg var eksplisitt uønsket. Jeg hadde brutt med fellesskapet.

Den lengste jentefesten ever er antagelig kvinnekampen. Jeg hater ikke kvinnekampen. Den har definitivt fått til mye bra. Solidaritet gjør de svake sterkere. Mobilisering til kamp er på sitt beste bevisstgjøring som får konsekvenser langt utover enkeltvedtak i politikken. Utestengelse fra kvinnekampen har derimot skapt unødvendig mange som er negativt innstilt. Det kan for eksempel være folk som ikke riktig følger med på svingningene i hva feminisme står for, og skjærer alle over Ottar-kammen. Der vi ikke blir gitt muligheten for å gjøre egne erfaringer kan vi forsvare vår verdighet ved å bekrefte negative myter om andre.

Det eksisterer et vell av myter om kvinner og menn. Lukeparkering og multitasking er bare toppen av isfjellet. Noen påstår at de har forskning som bekrefter kjønnsstereotype myter. Curt Rice, professor ved Universitetet i Tromsø og leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning ville undersøke ett av disse generaliserte forskningsfunnene. Han hadde lest at forskning viste at underkvalifiserte menn lettere søkte på jobber, enn overkvalifiserte kvinner. I en bok ble det vist til en intern rapport i selskapet Hewlett-Packard som sa at kvinner bare søker på ledige jobber hvis de tror de oppfyller 100 prosent av kriteriene, mens menn søker om de tror de oppfyller 60 prosent av kravene. En lang historie kort: Det fantes ingen tall eller statistikk bak påstanden. Undersøkelsen baserte seg på intervjuer med ledere i flere selskaper, blant annet HP. Den var dessuten anonymisert, så det var umulig å finne ut akkurat hvem som hadde sagt det. Med andre ord: En leders subjektive tolkning er plutselig forvandlet til et forskningsfunn. Men ikke et funn som forteller at ledere i bedrifter har en tendens til å forvente at kvinner er mer beskjedne på egne vegne, enn menn. Funnet «bekrefter» ulike selvforståelser hos menn og kvinner, der forskning får vise at en kvinne i sitt vesen verken er selvsikker, selvironisk eller overmodig i sitt møte med verden.

Det samme spriket mellom praksis og forventning ser vi i Bergen. «Kvinnene jeg snakket med under middagen var interessante, smarte og oppegående samtalepartnere. Som kollektiv ble de redusert til en gjeng enkle fjols», skriver Eirin Eikefjord, kommentator i Bergens Tidende. Hun hadde vært på damefest. Den kom første gang i stand fem år etter at finansmannen Torstein Selvik inviterte et hundretalls kompiser og kolleger til herremiddag for å bygge nettverk. Det fikk han så mye rettmessig kritikk for at han i 2005 arrangerte tilsvarende fest for damene i Bergens næringsliv, og i år var det duket for nok en damefest. Og hva skjer der? Jo, utover at de 300 kvinnene får gjentatte bekreftelser på hvor vakre de er, får de utdelt hver sin goodybag og produktplassering av kroppspleieprodukter, diamanter, dilldall, dameblader og duftlys, ifølge Eikefjord.

Consider me uninvited, indeed!

Hvor starter den? Den merkelige ideen om at profesjonelle kvinner er annerledes enn profesjonelle menn når de er profesjonelle? Har den noe med oss å gjøre? Tja, du kan jo prøve selv, å legge ut et bilde av en liten jente du er i slekt med på Facebook, og telle hvor mange av kommentarene som sier noe om hvordan hun ser ut.

Men dette handler om langt mer enn skjønnhetstyranniet. Det handler om en likestillingskamp som dør i oppkonstruerte kvinnefellesskap. Kanskje er det antisolidarisk å mene det, men mitt hat mot jentefester handler ikke om et hat til kvinner. Det handler om det fellesskapet de impliserer, et fellesskap som ikke bare definerer og begrenser meg og de andre i fellesskapet, men som også definerer og begrenser bra folk som er ekskludert fra det.

Kronikken stod på trykk i Klassekampen mandag 28. april.

Flere kronikker, kommentarer, artikler osv finner du på Ragnhild blogg http://fjellro.wordpress.com/

_____________________________________________________________________________

Raghild Fjellro

Høgskolelektor
Avedeling for informasjonsteknologi

Se faglig profil

(Foto av Ragnhild Fjellro)

RagnhildFjellro654.jpg