Høgskolesamarbeid over grensen

Publisert: 16.05.2014 10:15 av Nina Skajaa Fredheim

- Det kom frem en rekke gode ideer for konkrete samarbeidsprosjekter innen undervisning, forskning og ekstern finansiering under felles seminar mellom HiØ og Högskolan Väst, forteller studieleder ved HiØ Theo Schewe.

Til sammen var 35 fagansatte innenfor økonomi og ledelse fra de to «søsteravdelingene» for henholdsvis Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) ved HiØ og for Ekonomi & IT (EI) ved Högskolan Väst (HV) samlet på et to dagers seminar i Halden nylig, under temaet «Høgskolesamarbeid over grensen».

De to høgskolene inngikk en formell samarbeidsavtale på institusjonsnivå i 2013.

Før den tid hadde ØSS allerede etablert et samarbeid med HV gjennom de felles prosjektet; «Grenseløs næringsutvikling" finansiert av EUs Interreg-midler.

Flere potensielle samarbeidsområder

- Mer aktiv markedsføring av attraktive og unike studietilbud på hverandres studiesteder, utvikling av nye felles emner, for eksempel om norsk og svensk næringslivs utfordringer ved handel over grensen, større utveksling av gjesteforelesere, felles prosjektsøknader innen FoU, utvikling av felles masterutdanning, var noen av de som ble diskutert under seminaret forteller studielederen ved ØSS.

- Man var enig i at et nærmere samarbeid vil gi faglige og ressursmessige synergieffekter for begge institusjoner, sier studielederen.

Prorektor ved HiØ, Stein Haugom Olsen, ønsket velkommen til seminaret og gav deltakerne et innblikk i HiØ med sine seks avdelinger og mangfoldige aktiviteter. Instituttleder Morgan Andersson fra HV i Trollhättan og dekan Kristina Lindh fra ØSS presenterte innledningsvis sine respektive avdelinger for seminardeltakerne.

(På bildet fra venstre: Studieleder ved ØSS Theo Schewe, Interreg-prosjektlederne fra HV Anders Eklann, og fra ØSS Egil Norvald, instituttleder fra HV Morgan Andersson og dekan fra ØSS Kristina Lindh.)

Samarbeid_HgskolanVest654.gif