Akademiet styrker forskningsstaben

Publisert: 19.08.2014 14:45 av Ann-Kristin Johansen

Forskningsmiljøet ved Akademi for scenekunst blomstrer som aldri før. Siste tilskudd til det kunstneriske utviklingsarbeidet er scenograf og musiker Gunhild Mathea Olaussen.

Olaussen er den tredje kunststipendiaten som knyttes til Akademi for scenekunst gjennom Program for kunsterisk utviklingsarbeid. Stillingen er fullfinansiert gjennom en av HiØs stipendiathjemler. Fra første oktober i år og de neste tre årene skal Olaussen arbeide med sitt forskningsprosjekt som har tittelen «Instrumentell scenografi».

- Jeg skal forske på scenografi som lar seg påvirke av ulike aktører, det være utøver, publikum eller annen fysikk, forklarer Olaussen. 

Nyutvikling av scenekunsten

Akademiets ferske stipendiat er utdannet innen produksjonsdesign og scenografi ved Den Norske Filmskolen og Kunsthøgskolen i Oslo,  innen estetikk ved Universitetet i Oslo, og innen teater design ved Rose Bruford College. Olaussen jobber freeelance både som musiker og scenograf og  arbeider tverrfaglig i det sceniske rom. Hun kan vise til en rekke scenografiprosjekter, utstillinger, studioarbeid og konserter både nasjonalt og internasjonalt de siste årene.

- Dette er en problemstilling som jeg har vært opptatt av lenge gjennom mitt kunstneriske virke. Et slik stipendiat gir muligheten til en dyptgående forskning i dette feltet, sier hun.

«Jeg tror at det i dette forskningsområdet ligger et stort potensiale for nyutvikling av scenekunst, og av scenografi som utforskende og nyskapende fagfelt. Jeg tror også at prosjektets kunstneriske strategi er av samfunnsmessig viktighet. Jeg ønsker å skape verk som utsetter oss for en slags omstart. Opplevelse som løser opp konvensjoner for slik å synliggjøre det som er usett», heter det i prosjektbeskrivelsen.    

- Akademiet er anerkjent internasjonalt

Olaussen har fra før av god kjennskap til Akademi for scenekunst.  - Det er en kjent skole i miljøet og som student ved Filmskolen på Lillehammer har jeg blant annet vært her på Glasnost-samlinger. Akademiet er en anerkjent institusjon internasjonalt  og har en unik kompetanse i scenografi. Akademiet kan også fra januar 2015 tilby landets eneste masterprogram i scenografi, påpeker Olaussen.

Den teknologiske utviklingen vil gjennomføres i tett samarbeid med Informasjonsteknologi (IT) og Ingeniørfag (IR) ved HiØ og med oppfølging og veiledning av Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM). Arbeidet vil foregå i IT/IRs laboratorier og verksteder, samt hos NOTAM.           - Sammensetningen av scenekunst, ingeniørfag og IT er unik. NOTAM skal være involvert som biveiledere i prosjektet for å bygge bro mellom teknologi og kunst, sier Olaussen.

Hun vil være tilknyttet Akademiet i en hundre prosent stilling. I tillegg til selve forskningen skal Olaussen undervise scenografistudentene. I tillegg til Olaussen er Øystein Elle akkurat nå kunststipendiat ved Akademi for scenekunst. Scenografen ble ønsket varmt velkommen da hun deltok på kick-off for Akademiets studenter denne uken.
- Stipendiatene bidrar virkelig til forskningsmiljøet i Norge, sa kunsterisk leder for scenografilinjen og Olaussen veileder, professor Serge von Arx.

Aktuelle lenker:
Gunhild Mathea Olaussen hjemmeside
Akademi for scenekunst