Gjør ”gull” av betong

Publisert: 21.08.2014 14:00 av Ann-Kristin Johansen

IR1WEB.jpg

Banebrytende forskning på betongens egenskaper er målsetningen når ingeniøravdelingen tar fatt på Høgskolen i Østfolds største prosjekt noensinne.

Det nye forskningsprosjektet «Micro-encapsulated phase change materials in concrete» har en samlet økonomisk ramme på hele 27 millioner kroner hvorav 18 millioner kommer fra Norges forskningsråd. Dette gjør det til det desidert største eksternfinansierte forskningsprosjektet høgskolen har fått innvilget. Gleden sto derfor i taket ved Avdeling for ingeniørfag og Høgskolen i Østfold da det ble klart at søknaden til millionprosjektet var godkjent.
- Det er veldig morsomt at det gikk gjennom. Og det er et veldig stort beløp til å være forskningsprosjekt, understreker  prosjektleder Anna-Lena Kjøniksen.

PÅ BILDET: Prosjektleder Anna-Lena Kjøniksen her med (f.v.) Bjørn Gitle Hauge, Inge Richard Eeg, Trond Atle Drøbak og Kjetil N. Gulbrandsen.

Prosjektet starter opp allerede i januar neste år. Innen da er målet at fire nye stipendiater skal være på plass. De neste tre årene skal stipendiatene drive prosjektet fremover i jakten på ny kunnskap, i samarbeid med en allerede etablert arbeidsgruppe av erfarne HiØ-ansatte samt et stort nettverk av renommerte nasjonale og internasjonale forskere.

Samfunnsnyttig kunnskap

Leder for forsknings- og utviklingsutvalget ved ingeniøravdelingen, Professor Anna-Lena Kjøniksen sier prosjektet i høyeste grad er samfunnsmessig relevant.
- Prosjektet vil føre til at man kan bygge mer energieffektive bygninger, uten å gå på akkord med bygningens strukturelle styrke. Det vil også gi økt kunnskap om hva som påvirker den mekaniske styrken til mikrokapsler, noe som også er viktig for bl.a. medisinske og farmasøytiske anvendelser samt innen næringsmiddel- og kosmetikkindustrien, forteller hun.

Prosjektet er knyttet til det planlagte masterstudiet innen Fremtidens Energiteknikk, og er relatert til passivhusteknologi. Kort fortalt er idéen å tilsette små mikrokapsler til betong. Disse mikrokapslene stabiliserer temperaturen rundt en behagelig innetemperatur ved å ta opp varme når det er for varmt om dagen og frigi varmen når det blir kaldere utover kvelden. Problemet med disse mikrokapslene er at de reduserer betongs styrke, og man vet lite om mekanismen som forårsaker den reduserte betongstyrken. Prosjektet går ut på å finne ut hvilke faktorer som gjør at betongstyrken blir redusert, samt å utvikle partikler som gir en god temperatur-reguleringseffekt uten samtidig å gi en for stor reduksjon av betongsstyrken.

- Vi har som mål å finne disse mekanismene, for å kunne optimere betongens kombinerte mekaniske og termiske egenskaper. Denne kunnskapen kan bli brukt til å bygge mer energieffektive bygninger, uten at dette gir for store negative konsekvenser når det gjelder konstruksjonens styrke, forklarer Kjøniksen.

Samler mange spesialister

Blant HiØs samarbeidspartnerne til forskningsprosjektet er Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen, Institutt for Matematiske realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mapei AS og School of Chemical Engineering ved University of Birmingham, i Storbritannia. I tillegg kommer flere spanske samarbeidspartnere som Department of Physical Chemistry,  Universidad de Murcia, Department of Materials Engineering and Manufacturing samt Universidad Politécnica de Cartagena, Department of Chemical Engineering, University of Castilla-La Mancha og Engineering School of Almadén, University of Castilla-La Mancha.

Prosjektgruppen består per i dag av Kjøniksen, Kjetil N. Gulbrandsen, Bjørn Gitle Hauge, Birte Sjursnes og Inge Richard Eeg.
- De fire stipendiatene vil bli utlyst internasjonalt i løpet av kort tid og vi håper er å ha dem på plass til nyttår. Alle fire vil bli ansatt ved  HiØ, men de kommer til å ha forskningsopphold også ved de andre samarbeidende institusjonene, forteller Kjøniksen. 

Stipendiatene vil utføre hovedarbeidet med kontinuerlig veiledning fra både medlemmer i prosjektgruppen og samarbeidspartnerne. 
- Dette er et veldig godt tverrfaglig prosjekt hvor vi får samlet sammen spesialister på hvert sitt område, sier Kjøniksen.

I tillegg til et økt antall ansatte ved ingeniøravdelingen vil prosjektet også bli synlig gjennom hektisk aktivitet i hovedsak utført på betonglaben. 
- Vi vil trenge hardtarbeidende stipendiater for vi har en stram tidsplan, sier FOU-lederen som allerede nå lover myeUavhengig av hvorvidt vi når det endelige målet vil vi gjennom dette prosjektet oppnå interessante forskningsresultater. Forskningsutbyttet er stort og vi vil ha en rekke publiserbare data underveis i prosjektet. 

Kan gi forskningsboom

I tillegg til prosjektets samfunnsmessige relevans har det også stor betydning for den faglige utviklingen og forskningsarbeidet ved Avdeling for ingeniørfag og Høgskolen i Østfold.
- Dette vil øke både kvaliteten og kvantiteten på forskningen vår dramatisk. Prosjektet betyr 12 eksternfinansierte årsverk til forskning som vil være av høy kvalitet. Det vil bety at vi får nye publikasjoner og med prosjektet følger det også nok midler til at vi også har penger til å reise rundt og presentere resultatene våre der det er relevant, sier Kjøniksen.

Hun har kunnet glede seg over tilslag på flere søknader om forskningsmidler det siste året. «Micro-encapsulated phase change materials in concrete» er imidlertid mye større enn de andre prosjektene.
- Med dette på cv-en vil det bli lettere å få inn nye prosjekter. Også for vår nettverksbygging betyr det mye da vi får med helt nye, internasjonalt anerkjente partnere, sier hun.

Et stort FoU-skritt i riktig retning

- Vi har det siste halvannet året arbeidet systematisk med å styrke forskningsaktiviteten og forskningsledelse ved høgskolen. Nå i høst starter vi også opp en forskningsadministrativ enhet sammen med Østfoldforskning og NCE Smart som skal støtte våre dyktige forskere slik at de kan lykkes i ennå større grad med søknader til Norges forskningsråd og EU. Tilslaget på SHP-søknaden har kommet etter målrettet og meget godt arbeid fra topp kompetente medarbeidere på Avdeling for ingeniørfag og er et stort FoU-skritt i riktig retning for HiØ, sier rektor Hans Blom.