Spennende forskermaraton

Publisert: 11.09.2014 14:00 av Lisa Lambertsson Björk

Forskere ved HiØ vil presentere ulike temaer under årets forskermaraton 23. september. Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2014 og er åpent for alle.

Tirsdag 23. september vil det bli holdt forskermaraton ved studiested Fredrikstad. Arrangementet inneholder over 15 ulike 20-minutters foredrag om forskning ved HiØ.

iStockphoto_Hender_holder_sola_foredragDvit..jpg

Solen og vitamin D er et av temaene under årets forskermaraton ved HiØ. (Foto: iStockphoto)

Noen av foredragene under årets forskningsmaraton ved HiØ:

Eldres opplevelse av god kvalitet på pleie og omsorg

Foredraget «Jeg vil gjerne at de ansatte hilser på meg når de kommer på jobb» presenteres av førsteamanuensis Vigdis A. Grøndahl og førstelektor Liv Berit Fagerli ved Avdeling for helse- og sosialfag. Hva er viktig for at de eldre skal oppleve god kvalitet på pleie- og omsorgstilbudet i sykehjem?

Foredraget er spesielt interessant for ansatte i helse- og sosialsektoren.

“Skoleintervensjoner”

En utfordring i dagens skolesammenheng er handlinger eller valg hos elever som resulterer i mindre undervisningstid enn ønskelig. Forholdsvis enkle miljøstrategier kan bidra til å tilrettelegge for mer effektiv undervisningstid. Foredraget holdes av Lars Rune Halvorsen, høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag.

Alle som er interessert i miljøarbeid i skolen er velkomne til foredraget.

«Vitamin D – er helsegevinsten reell eller hypet opp?»

Lars_Petter_Jelsness_Jorgensen.JPG

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen holder foredrag om betydningen av vitamin D ved kroniske sykdommer. (Foto: Privat)

Mennesker som lever på den nordlige og vestlige halvkule har en økt risiko for å utvikle kronisk sykdom som multippel sclerose, psoriasis og inflammatorisk tarm. I tillegg kan utsatte pasienter bli utsatt for utmattelse og depresjon.

Hva kan årsaken til dette være? Kan en naturlig kilde som solen, gjennom sin aktivering av vitamin D, ha en positiv effekt på slike sykdommer? Foredragsholder er Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag. 

“Research, childrens rights and policymaking in Brazil”

Gjesteforeleser Irene Rizzini holder foredrag om forskning, barnerettigheter og utforming av politiske retningslinjer i Brasil. Rizzini er direktør ved International Center for Research and Policy on Childhood (CIESPI) ved Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

Foredraget til Rizzini vil foregå på engelsk. 

Forskermaraton 2014 ved HiØ:

Andre aktuelle lenker:

Les mer om Forskningsdagene 2014 her.