Hvordan kommunisere med noen med et annet perspektiv på verden?

Publisert: 18.09.2014 06:35 av Nina Skajaa Fredheim

Interkulturell_komm_istockphoto654.jpg

Interkulturell kompetanse er i dag et krav både i arbeidslivet og skoleverket og kan defineres som evnen til å kommunisere passende med mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn.

(Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com).

Foredrag på Litteraturhuset i Fredrikstad:
Mandag 22. september kl 1900-2000.
Gratis inngang.

Foredraget er en del av HiØs faste programserie på Litteraturhuset; Abels Hage

I dette foredraget presenterer stipendiat Henrik Bøhn og førstelektor Magne Dypedahl teori og forskning fra fagfeltet interkulturell kommunikasjon i et kritisk lys med henblikk på å utvikle denne type kompetanse.

Interkulturell kommunikasjon handler om kommunikasjon mellom mennesker som har forskjellige perspektiver på verden.

Ettersom alle mennesker tolker omverdenen på sin individuelle måte, vil man kunne si at all kommunikasjon kan defineres som en form for interkulturell kommunikasjon. Men til tross for at alle kommunikative møter mellom mennesker er unike, er det også generelle aspekter ved kommunikasjonen som kan sies å være felles. Eksempler på dette er etnosentrisme, stereotypier, verbale kommunikasjonsmønstre, ikke-verbale kommunikasjonsmønstre, verdidimensjoner, kontekstbevissthet og bevaring av ansikt.

Ved å lære mer om disse generelle mekanismene får man raskt flere redskaper som kan brukes til å utvikle interkulturell kompetanse.

Stipendiat Henrik Bøhn og førstelektor Magne Dypedahl har gjennom snart 20 år fulgt utviklingen av fagfeltet interkulturell kommunikasjon i Norge tett, og i 2009 utgav de boka Veien til interkulturell kompetanse (Fagbokforlaget). De er svært mye brukt som foredragsholdere om dette temaet, med mange kunder innenfor både offentlig og privat sektor.

Ved Høgskolen i Østfold jobber Bøhn og Dypedahl med engelsk i lærerutdanningen.

Magne_Dypedahl250.jpg

Magne Dypedahl

Henrik_Bohn250.jpg

Henrik Bøhn