”Høgskolen bygger Østfold”

Publisert: 19.09.2014 11:05 av Bård Halvorsen

"For Høgskolen i Østfold er det bare å hoppe i kalosjene og få dette fylket opp og frem." (Sitat fra Jarle Aarbakke under HiØs 20-årsjubileum)

De første 20 årene til Høgskolen i Østfold ble markert med egen fagdag 17. september 2014.

Flere gjester var da invitert til Aud Max i Halden for å tale om kunnskap, klima og velferd.

Tromsøs tidligere universitetsrektor benyttet anledningen til å gi HiØs ansatte noen utfordringer:

– Dere må bli én organisasjon, jobbe for djerve mål og sørge for å skaffe fallhøyde - i betydningen av å våge og være dristige, sa Jarle Aarbakke i det fullsatte auditoriet på Remmen.

"Høgskolene og universitetene bygger landet vårt!"

– Vi bør forske mer, sa Jarle Aarbakke til alle frammøtte og tilføyde: – Er dere enige?

JarleAarbakkeW.jpg

Tema for Jarl Aarbakkes foredrag i Aud Max: – Hvordan kan forskning, utvikling og innovasjon bidra til å styrke samfunn med behov for flere kunnskapsarbeidsplasser?

Under denne kombinerte åpningen av Forskningsdagene 2014 og markeringen av 20-årsjubileet til Høgskolen i Østfold fikk han i hvert fall et unisont svar fra HiØs ansatte: Mer forskning trengs, også i Østfold!

– 20 år er ingen alder, innledet Jarl Aarbakke, og talte likevel varmt om høgskolens betydning de neste 20 årene:

– Høgskolen i Østfold bygger regionen her i grenselandet mellom Oslo og Gøteborg, på lik linje med det Universitet i Tromsø er med på å bygge for Nord-Norge.

– Norge utgjør under en promille av jordas befolkning. Men vi sitter på enorme ressurser. Dette forplikter, sa Jarl Aarbakke - før han serverte sitt mantra for dagen: Vi må forske mer!

Aktuelle lenker:

Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold

Historien til Høgskolen i Østfold