Prosjekt om innovasjon og kjønn

Publisert: 08.10.2014 12:40 av Lisa Lambertsson Björk

Høgskolen i Østfold deltar i et stort europeisk forskningsprosjekt driftet av EØS-midlene. «InnoGend» handler om samfunnsøkonomisk utvikling relatert til kjønn.

Høgskolen i Østfold er med i prosjektet «Innovative gender as a new source of progress (InnoGend)», et samarbeid mellom Jagiellonian University, University of Warsaw og Høgskolen i Østfold.

Det nasjonale senteret for forskning og utvikling i Polen og EØS-midlene gir 5,7 millioner NOK i støtte til prosjektet, hvorav 1,2 millioner NOK er satt av til HiØs prosjektdeltakelse.

«The EEA/Norway Grants», på norsk «EØS-midlene», er EØS-EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Det skal også styrke samarbeidet med 16 EU- og EØS-medlemsland i Sentral- og Sør-Europa.

«InnoGend»

Danuat Tomczak ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er HiØs samarbeidspartner i prosjektet «InnoGend».

DanutaT_Bha.jpg

Førstelektor Danuta Tomczak ved HiØ skal lede det ene av de fem delprosjektene som er en del av «InnoGend». (Foto: Bård Halvorsen)

– Formålet med «InnoGend» er å finne nye kilder for samfunnsøkonomisk utvikling. Her blir det lagt vekt på å ta i bruk kjønnsrelatert analyse som en viktig faktor i verdiskapning og økt deltakelse av alle potensielle arbeidstakere i arbeidsmarkedet. Er det slik, som loven sier, at alle i samfunnet har like muligheter til å delta og bidra, spør førstelektor Danuta Tomczak.

– Prosjektet utfordrer økonomisk teori som i grunn er kjønnsnøytralt, men praksis viser noe annet. Prosjektet er derfor et tverrfaglig samarbeid mellom økonomer, sosiologer og psykologer, fortsetter Tomzcak.

Innovative evner

Forskningsprosjektet, som varer fra 2013 til 2016, er delt opp i fem arbeidsperioder med flere møter, workshops og konferanser. HiØ har ansvar for delprosjektet «Institutional support for innovative gender», ledet av Danuta Tomczak.

– Jeg skal se nærmere på hvordan menn og kvinner best mulig kan bruke sine innovative evner, både i form av kunnskap og ferdigheter, for å finne nye kilder til utvikling og aktiv deltakelse i samfunnslivet  og verdiskaping. Skandinavia er et godt eksempel på hvilke institusjonelle rammer en aktiv samfunnsdeltakelse krever, sier Danuta Tomczak.

Delprosjektet markeres med en internasjonal konferanse i Halden i juni 2015. Alle som kan bidra med arbeid/foredrag/case bes om å ta kontakt med Danuta Tomzcak: danuta.tomczak@hiof.no | 69215233.

Delmål for prosjektet «InnoGend»:

I følge forskningsrådet, har 68 prosjekter av 268 søknader blitt tildelt midler, til sammen 59 millioner euro. Kun tre norske høgskoler er deltakere i de EØS-finansierte forskningsprosjektene i samarbeid med Polen – Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, samt Høgskolen i Østfold.