EØS-midler til kulturforskning

Publisert: 28.10.2014 08:00 av Bård Halvorsen

To forskere fra Høgskolen i Østfold er tildelt EØS-midler for å forske i samarbeid med kollegaer fra et universitet i Romania. Sammen ønsker Björk og Eschenbach å se nærmere på hvordan tidligere globetrottere så på Norge og norsk kultur.

Den hyggelige nyheten fikk Eva Lambertsson Björk og Jutta Eschenbach ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag i forrige uke.

De er nemlig blitt tildelt 18.700 Euro for å forske sammen med sine to kollegaer – Rodica Dimitriu og Oana Cogeanu fra Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania.

Sammen skal de blant annet organisere internasjonale workshops og konferanser:
• Konferansene finner sted i Iasi i 2015, og i Halden 4.–5. februar 2016.

“East-North Travel and Intercultural Communication in Europe” (ENTICE)

– Prosjektet har fått støtte fra et bilateralt fond i EØS for å fremme akademisk samarbeid mellom Romania og Norge, sier Jutta Eschenbach (t.v) og Eva Lambertsson Björk.

JuttaogEva.jpg

– Vi er spesielt glade for å ha fått tilslag for dette prosjektet, fordi det betyr at vi nå får muligheten til å jobbe med et unikt reisemateriale – 78 bøker – som vår tidligere kollega Ingrid Neumann ga oss kort tid før hun gikk bort, sier Jutta og Eva og viser noen av bøkene.

– I dette materialet finner vi blant annet reiseskildringer fra 1700-tallet og fremover, med spennende temaer som The Norse-Folk or A visit to the homes of Norway and Sweden (1857), A Summer and Winter in Norway (1868), En Franskmann i Norge i 1799 [Promenade en Norvège] (1801), og Unprotected Females in Norway or The Pleasantest Way of Travelling There, Passing Through Denmark and Sweden (1857).

– Det skal bli fascinerende å få innblikk i perspektiver på livet i Skandinavia sett utenfra via reiseskildringer på den tiden.

IngridNeumann.jpg

I dag er det 3 år siden Ingrid Neumann (bildet) døde. Hun arbeidet i 20 år ved høgskolen i Os allé, og var fra første stund en sentral person i høgskolens arbeid med å bygge opp ett av landets største fagmiljøer innen merkantile fagspråk, noe som senere var med på å danne grunnlag for at Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen ble lagt til Høgskolen i Østfold i Halden.

To fornøyde moderne globetrottere

– Ett av formålene med dette prosjektet er å fremme samarbeidet mellom Romania og Norge som Høgskolen i Østfold vil drive sammen med universitetet i Iasi.

– I dette prosjektet ligger fokus på forskning om den rolle som reisevirksomhet og mobilitet spiller for kulturelt mangfold og interkulturell kommunikasjon i Europa.

– Temaet har stor overføringsverdi, både i forhold til vår undervisning i interkulturell kommunikasjon på bachelor og masternivå ved Høgskolen i Østfold, og i forhold til vår forskning for øvrig [Prosjektet og metoden Reel Life, red. anmerkning].

Aktuell lenke:

Forskning og utvikling ved Høgskolen i Østfold