Utforsker deling av live video i sosiale medier

Publisert: 19.11.2014 15:35 av Nina Skajaa Fredheim

Hvordan kan teknologi du bærer på kroppen under løping benyttes på enklest mulig måte til å filme og rapportere direkte til sosiale medier? Det ønsker forskere ved Høgskolen i Østfold å se nærmere på.

hanske_mobil_FoU prosjekt ved IT avdelingen_HiÃ_fotograf Joakim Karlsen.jpg

(Bildet illustrerer løper med kamera på brystet som filmer og deler live-video, og som styres av interaktiv handske. Foto: Joakim Karlsen).

- Sporingsutstyr er i dag vanlig utstyr innen sportsverdenen, mest til privat bruk.
Dette ser vi for oss kan utvikles og tilpasses sånn at folk lettere kan dele idrettsaktiviteter med andre på sosiale medier, med video og lyd og ikke bare data om hastighet, trasé og puls, sier ansvarlig for forskningsprosjekt ved Høgskolen i Østfold, Joakim Karlsen.

Ønsker å gjøre deling-i-fart enklere

Målet med forskningsprosjektet ved HiØ er å utforske og få en bedre forståelse av problemstillinger knyttet til bruken av live-videosporing i relasjon til løpsarrangementer. Et viktig spørsmål i prosjektet er hvordan løperne forholder seg til å dele slike videoer med venner og bekjente samtidig som de løper, styrer teknologien og er ett levende kamera. Blant annet ønsker forskerne å utvikle teknologi som er minst mulig distraherende å benytte, enkelt å kontrollere og som gjør det lett å dele i sosiale medier.

- Vi håper gjennom de undersøkelser vi har gjort, og kunne opparbeide oss tilstrekkelig kunnskap for videreutvikling av teknologien slik at den blir brukbar til dette formålet, forklarer Karlsen.

Susanne_foU-IT654.jpg

(Forsker Susanne Stigberg ved HiØ tester funksjonalitet til prototypen interaktiv handske. Foto: Joakim Karlsen).

Aktive løpere tester utstyret

Forskere tester utstyret ved å la løpere filme under løpekonkurranser, og dele filmen direkte i sosiale medier. Løperne blir deretter intervjuet og spurt om hvordan det oppleves å dele filmen direkte ved hjelp av teknologien.

Prøver ut strømming direkte til Facebook

Så langt er prototype laget og testet ut på løpere. Dette er gjort ved hjelp av en standard sportshanske med sensorer som styrer videokameraet på en smarttelefon festet på kroppen.

interactive_hand654.jpg

(Figuren over viser prototype fra hanske til mobil til sosiale medier.)

Forskerne ved Høgskolen i Østfold som deltar i prosjektet er høgskolelektor ved Avdeling for informasjonsteknologi Joakim Karlsen, og stipendiat Susanne Stigberg ved samme avdeling.