Ny bok om velferdens organisering

Publisert: 15.01.2015 10:00 av Nina Skajaa Fredheim

Vår tids helse- og velferdsreformer reflekterer en tro på at stadige organisasjonsendringer vil gi bedre tjenester. Men hva er god organisering?

Velferdensorganisering_COLOURBOX654.jpg

(Fotoillustrajon: Colourbox.com).

Hva slags forestillinger, argumenter og strategier ligger bak utviklingen av velferdsorganisasjonene?

Velferdsstatens «menneskebehandlende» organisasjoner stilles stadig overfor nye reguleringer og effektivitetskrav. Samtidig er problemene de er satt til å håndtere uregjerlige og vanskelige å styre.

Menneskelige problemer er uforutsigbare, sammensatte og kan overskride flere spesialiteter og sektorer.

Boken «Velferdens organisering» viser hvordan ulike krav til organisering, ledelse og styring av menneskebehandlende arbeid kommer til uttrykk som krysspress på det politiske beslutningsnivået, så vel som når befolkningen møter tjenesteutøverne ansikt-til-ansikt.

Eksempler er hentet fra ulike typer utviklings- og omorganiseringsarbeid - som bedriftsinspirerte effektiviseringstiltak, evidensbasert prosedyreutvikling og koordineringstiltak i NAV- og Samhandlingsreformen.

Mona Fineide, dekan på Avdeling for helse- og sosialfag og Helge Ramsdal, professor og underviser på master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, har utgitt boken sammen med syv andre medforfattere.

Kapitlet Fineide og Ramsdal har skrevet handler seg om «prosessperspektiver på helsetjenester» - og er aktuelt i forhold til både statsministerens nyttårstale om «pakkeforløp» i kreftomsorgen, organisering av arbeidet på det nye sykehuset, og samhandlingen mellom kommunale helsetjenester og spesialisttjenestene.

Boken ble lansert i biblioteket ved studiested Fredrikstad, Høgskolen i Østfold torsdag 22. januar.

Boklansering_velferd654.jpg

(Syv av ni forfattere var til stede på lanseringen i biblioteket. Fra venstre: Helge Ramsdal, Mona Jerndahl Fineide, Mia Vabø (red), Nina Amble, Tone Alm Andreassen, Bente Rasmussen og Anne Marie Støkken. Foto: Tore Buarøy)