Nytt bokverk om Ernst Toller

Publisert: 22.01.2015 09:00 av Bård Halvorsen

Peter Langemeyer fra Høgskolen i Østfold har vært med på å forske og utgi det nye bokverket «Ernst Toller, Sämtliche Werke» - om en stor dramatiker, som skrev «Hoppla, vi lever», og måtte rømme fra Hitlertyskland.

Kort om Ernst Toller: I mellomkrigstiden var Ernst Toller (1893-1939) én av de mest berømte tyske dramatikerne. I tillegg til teaterstykker publiserte han dikt, fortellinger og essayer. Hans kamp mot nazistene førte til at han i 1933 måtte forlate Tyskland. I New York tok han sitt liv da han fikk høre at hans jødiske slektninger var fanget i tyske konsentrasjonsleire. 
(Les mer om Ernst Toller nedenfor)

Kort om bokverket: Ernst Toller, «Sämtliche Werke» er nå publisert i seks bind. Det er en tekstkritisk og fyldig kommentert nyutgave. 

Kort om forskningsarbeidet: «Sämtliche Werke» er et fellesprosjekt og finansiert med eksterne midler fra utenfor Norge: det Østerrikske vitenskapsfondet (Östereichischer Wissenschaftsfonds [FWF]) og forskjellige stiftelser i Tyskland. Verket er utgitt av et internasjonalt forskerteam, publisert ved det renommerte forlaget Wallstein i Göttingen, og bygger på utstrakt arkivforskning i Europa og USA. Arbeidet med prosjektet startet i 2009 og ble avsluttet i 2014.

Utgiverne kommer fra fem forskjellige land og syv forskjellige høgskoler i Europa. Peter Langemeyer har – sammen med to kolleger fra Universitetene i Frankfurt/Main og Magdeburg – vært ansvarlig for bind én: ”Stücke 1919-1923”.

ErnstTollerSamlede.jpg

Det nye bokverket finnes nå på biblioteket ved Høgskolen i Østfold.

PeterLangemeyer.jpg

– Vårt håp er at disse bøkene blir en rik ressurs og inspirasjonskilde i mange år framover for nye generasjoner av Toller-forskere, sier Peter Langemeyer. Han er førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag i Halden. Her er tyskspråklig litteratur og kulturkunnskap hans arbeidsområde.

Historien om Ernst Toller 

Ernst Toller ble født i 1. desember 1893 i Samotshin, som da lå i Prøysen (Tyskland) - og nå er en del av Polen.

Her vokste han opp sammen med søster og bror i en jødisk familie, som vekslet med å snakke tysk og jiddisk. 

Som tenåring fikk han interesse for teater, men rakk knapt innom Universitetet for utlendinger i Grenoble, før 1. verdenskrig brøt ut og han som 20-åring vendte tilbake til Tyskland og vervet seg som frivillig i 1914. 

Ernst Toller kjempet 13 måneder på Vestfronten som soldat, ble forfremmet til underoffiser, men fikk i mai 1916 et psykisk sammenbrudd. Han ble fritatt fra hæren og startet i 1917 å studere jus og filosofi i München, hvor interessen for litteratur og politikk ble vekket etter møter med forfatteren Thomas Mann og sosiologen Max Weber (som vi på bildet under ser med hatt og skjegg, sammen med Ernst Toller).

Max_Weber_1917_og_Ernst_Toller.jpg

I 1918 sluttet Ernst Toller seg til et venstreradikalt Münchenopprør, som førte til den kortvarige Rådsrepublikken, som raskt ble knust; de fleste lederne ble henrettet. Ernst Toller, som en kort periode ledet USPD i Bayern, slapp dog unna takket være Max Weber. Men Ernst måtte sone 5 år i fengsel. 

I fengsel skrev Ernst Toller en rekke litterære verk, blant annet drama, som ble framført på teater lenge før Ernst Toller slapp ut av fengsel og selv fikk se stykkene han hadde skrevet.

I 1927 var Ernst Toller klar med «Hoppla, wir leben», hans kanskje mest kjente drama - som handler om mennesker som gjør opprør mot urettferdighet, sosial nød og det som ytterste politiske venstrefløy omtalte som sviket i den tyske novemberrevolusjonen (1918-1919). 

Aktuell i Norge også

I Norge ble skuespillet ”Hoppla, vi lever” framført på Nasjonalteateret allerede året etter, med premiere på arbeidernes internasjonale dag, 1. mai 1928, da med 7 kvinnelige og 33 mannlige skuespillere på rollelisten. (Til sammenligning hadde Teater Polyfon 13 aktører i sving da «Hoppla, vi lever» ble framført i Trondheim i 2011.)

Ernst Toller besøkte Norge flere ganger: I 1927 og 1928 reiste han rundt for å lese fra sine verker. I 1938 ba han regjeringen i Oslo om å hjelpe befolkningen som sultet under den spanske borgerkrigen.

Etter Hitlers inntog i 1933 emigrerte Toller til England og til USA. Der møtte økonomisk vanskelige tider, selv om han møtte fremstående personer som Roosevelt i sin kamp for den spanske republikken. 

”Jeg var en tysker”

I 1933 utgav Ernst toller selvbiografien «Eine Jugend in Deutschland» («I was a German», 1934). Skuffet over den politiske utviklingen i Europa, men også på grunn skjebnen som berørte han, valgte Ernst Toller, bare noen få uker før begynnelsen av den andre verdenskrig, å ta sitt liv.

Den engelske tittelen på Ernst Tollers selvbiografi forteller sitt - og i dag ser vi dessverre paralleller til jødehatet fra 1920-40-tallet.

«Jeg er Charlie» er bare nok et bevis på hvorfor Ernst Tollers historie og litterære produksjon fortsatt er aktuell å forske videre på.

Aktuelle lenker:

Wallstein forlags nettside om «Ernst Toller, Sämtliche Werke» 

Lenke til anmeldelser