Grep mot overgrep

Publisert: 26.01.2015 13:05 av Nina Skajaa Fredheim

Innlegg: Vi vet fra forskning at om lag hvert femte barn blir utsatt for seksuelle overgrep i Norge i dag, og at overgrep fortsatt er stigmatiserende for de utsatte. Det er derfor med stor bekymring jeg konstaterer at seksuelle overgrep fortsatt holdes skjult i barnevern, politi og rettsapparat.

Tristbarn_COLOURBOX654.jpg

Innlegg av Kaare Torgny Pettersen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Fotoillustrasjon: Colourbox.com. 

Av de litt over ti tusen barna som fikk hjelp fra barnevernet i 2013 registrerte Statistisk sentralbyrå (SSB) at kun 87 fikk hjelp på grunn av seksuelle overgrep, altså under én prosent. Dette er ikke spesielt for 2013, tallet har ligget stabilt siden 1994. Hjelpen gis på andre grunnlag, som atferdsproblemer, kriminalitet, rus – til tross for at man skulle tro at barn utsatt for seksuelle overgrep er overrepresentert i barnevernet.

Når barnevernet underrapporterer om antall barn som får hjelp på grunn av seksuelle overgrep, forsterker dette stigmatiseringen mange barn føler etter å ha bli utsatt for volden.

Når det gjelder politianmeldelser, har det de siste tolv årene vært bortimot en fordobling av anmeldte seksuelle overgrep mot barn, mens antall anmeldelser for incest har gått noe ned. I 2012 ble det registeret 4136 anmeldelser om seksuelle overgrep, bare 75 av disse handlet om incest.

Når vi vet at de fleste seksuelle overgrep foregår innenfor familiens fire vegger, viser disse tallene at incestsaker er spesielt vanskelig å registrere og måle. Dette bildet forsterkes når etterforskede saker kommer for retten. Selv om antall domfelte nesten tredoblet seg – fra 356 i 2000 til 836 i 2012 – har andel anmeldelser som har ført til domfellelse kun økt fra 13 til 20 prosent. SSB opplyser i tillegg at det i løpet av de siste tolv årene bare har vært i gjennomsnitt to domfellelser i incestsaker hvert år, altså domfellelse i kun to prosent av anmeldelsene.

Det er på tide å diskutere om det bør opprettes en ordning for seksuelle overgrepssaker som ikke når frem i rettssystemet. Selv om slike saker ikke blir behandlet i retten, er det fortsatt barn, voksne, familier som strever i vanskelige livssituasjoner.

Hvorfor ikke opprette fylkesnemnder for overgrepssaker? Et domstolsliknende organ som har som formål å hjelpe barn og familier i vanskelige livssituasjoner. Her møtes barnevern, sakkyndige, politi, advokater, dommer, med samme formål: å løse konflikter ved å hjelpe – ikke straffe.

Når hele 80 prosent av anmeldelser av seksuelle overgrep og 98 prosent av anmeldelser av incest ikke fører til domfellelse, må vi tenke i nye baner.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 24. januar.


Kaare T. Pettersen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold, Avdeling for Helse- og sosialfag

Se faglig profil