Fremtiden krever bærekraftige bygg

Publisert: 28.01.2015 08:50 av Nina Skajaa Fredheim

Foredrag: Innen 2030 skal norske bygg - både næringsbygg og boliger - ha et gjennomsnittlig energiforbruk som er halvparten av det de har i dag. Hvordan vil dette påvirke hvor og hvordan vi bor?

Barekraftig_illustrasjon_COLOURBOX654.jpg

I tillegg må den totale ressursbruken over byggets livsløp, optimaliseres for å møte et samfunn der vi vil være svært mange som skal dele knappe ressurser. Bygninger representerer et av de satsingsområdene som har størst potensial for lønnsomme klimareduserende tiltak.

Vi har forpliktet oss gjennom EU til å redusere energibruk til bygg gjennom stadig strengere krav til bygninger, så svarene må komme raskt. Er du godt nok forberedt?

Er det mulig å bygge et "nullhus" uten å måtte ofre inneklimaet? Hva slags energiforsyning vil vi ha? Hvilke materialer vil vi bygge med?

De fleste av byggene vi kommer til å ha i 2030, er allerede bygget. Hvordan skal vi klare en så omfattende endring av eksisterende bygg?

Kjetil Gulbrandsen er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold med spesialområdene Energi, Miljø og Bygningsfysikk, og underviser ved Avdeling for ingeniøravdeling. Gulbrandsen har jobbet i en årrekke som rådgiver i flere store rådgiverfirma - sist i Multiconsult AS. I tillegg er han kursholder og revisor for Miljøklassifiseringsordningen BREEAM-NOR.

"Først former vi byggene våre, deretter former de oss" - Whinston Churchill

Portrettbilde_Kjetil_lite.jpg

(Kjetil Gulbrandsen. Foto tatt av: Erlend Aas Gulbrandsen).