Når mishandling blir underholdning

Publisert: 13.02.2015 09:05 av Nina Skajaa Fredheim

Kronikk: Filmatisering av vold i nære relasjoner er objektivt sett ikke feil. Problemet oppstår når budskapet ikke tjener noen hensikt annet enn å opprettholde en status quo.

Fiftyshadesofgrey654.jpg

Kronikk av Kåre T. Pettersen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Pressefoto: Filmweb.no

I stedet for å bekjempe vold i nære relasjoner liker vi å leke med fantasien om å undertrykke den vi elsker. Fifty Shades of Grey dveler ved det å blande seksualisert vold og kvinne undertrykkelse på en svært uheldig romantiserende måte.

En ny forskningsrapport viser at kvinner som er tiltrukket av Fifty Shades of Grey har 50 prosent større sjanse for å ha spiseforstyrrelser enn de som ikke er tiltrukket av boken/filmen.

Kvinner som har levd i et voldelig forhold er mer tiltrukket av boken/filmen enn de som ikke er blitt mishandlet, dominert eller undertrykt. Forskerne ser det som særlig uheldig at unge mennesker uten seksualerfaring vil oppleve budskapet om vold og undertrykkelse i seksuallivet som normalt.

På 1980- og 1990-tallet kjempet jeg mot vold på skjermen, inkludert voldspornografi.

En kamp som fikk fjernet de verste filmene fra markedet. Ved en anledning i Danmark holdt jeg en forelesning for 150 medlemmer av SMIL (En interesseorganisasjon for sadomasochisme i Danmark). Jeg viste de verste eksempler av voldspornografi jeg hadde, scener hvor kvinner ble fysisk skadet og lemlestet. Vi var uenige om mangt og mye, men var enige om at deres seksuelle tiltrekning var en annerledes form for kjærlighet enn det folk flest oppfatter som normalt (en parafili), og at personer som ikke er tiltrukket av å blande vold og undertrykkelse sammen med seksualitet, har lite glede av å se på slike filmer.

Fifty Shades of Grey er i så måte ikke grov voldspornografi og ikke beregnet på et sadomasochistisk publikum. Det problematiske er at den alminneliggjør vold og undertrykkelse på en slik måte at publikum godtar dette som normalt.

Det skjer en fordreining av virkeligheten og verdier blir snudd på hodet. Seksualitet omgjøres til en tingliggjøring av mennesker og kjærlighetslivet preges av ulike former for maktbruk.

Individet mister all verdighet.

Heller ikke i seksuallivet, er kvinneundertrykkelse et nytt fenomen.

Paret i Fifty Shades of Grey lever ut sin seksualitet i troen på en løgn. Løgnen består av å kalle en voldelig og undertrykkende seksualitet for en seksuell frigjøring. Filosofen Nietzsche hevdet at vår tid er preget av en tro på at løgn også er en form for sannhet.

Kanskje det er derfor Fifty Shades of Grey er en publikumssuksess.

Sannheten bak vold i nære relasjoner er så alvorlig for oss at vi vil heller tro på en løgn.

Innlegget har stått på trykk i Sandefjords Blad, Dagen, Agderposten, Halden Arbeiderblad og Fredriksstad Blad.


Kaare T. Pettersen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold, Avdeling for Helse- og sosialfag

Se faglig profil