Offentlig versus frivillig hjelp

Publisert: 08.04.2015 11:10 av Nina Skajaa Fredheim

Foredrag på Litteraturhuset: Hvem kan og bør hjelpe oss – det offentlige eller frivillige organisasjoner? De fleste mennesker trenger på et eller annet tidspunkt hjelp fra det offentlige (NAV) eller det frivillige hjelpeapparatet.

Frivillighet_fotograf_Frelsesarmeen_Camilla-Orten-640.jpg

Foto: Frelsesarmeen/Camilla Orten

Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen er eksempler på frivillige organisasjoner som tilbyr forskjellige typer hjelp til mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Alle er kanskje ikke like godt kjent med at det frivillige hjelpeapparatet kan være et godt supplement til det offentlige tjenestetilbudet?

Foredraget « Offentlig versus frivillig hjelp» handler om hvordan personer med problemer opplever hjelpen de får fra det offentlige systemet og hvordan de samme personene opplever hjelpen de får fra frivillige organisasjoner. Foredraget vil også gjennom forskning belyse hva de frivillige organisasjoner kan bidra med som det offentlige ikke kan og foredraget vil dessuten gi et generelt bilde av offentlig versus frivillig hjelp.

Gjennom studier i arbeids- og velferdsfag ved Høgskolen i Østfold gjøres studenter kjent med våre velferdstjenester og hvordan disse tjenestene fungerer i praksis.

Foredragsholder-førstelektor Kjell-Arne Dybvik har i flere år fulgt utviklingen av dette fagfeltet og har blant annet skrevet flere fagkronikker om temaet i flere dagsaviser i Norge de siste årene. Ved Høgskolen i Østfold jobber Dybvik som sosiolog/samfunnsviter og har særlige interesser innenfor disiplinen nettverkssosiologi.

Kjell-Arne-Dybvik.jpg