Vil gjøre forskere til fremragende formidlere

Publisert: 15.04.2015 14:05 av Nina Skajaa Fredheim

- Gjennom et eget formidlingsprogram vil vi tilby et lite utvalg forskere et treningsopplegg med anerkjente kursholdere og tett oppfølging, sier rektor Hans Blom.

Jorn-Hurum_fotograf-Yngve-Vogt654.jpg

Forsker Jørn Hurum kommer til HiØ for å holde foredrag i forbindelse med Program for fremragende forskningsformidling. Hurum er kjent for sin formidling av forskning til et bredt publikum og i flere kanaler gjennom en årrekke. Her ser du han viser frem det 58 cm lange og 47 millioner år gamle fossilet Ida på en pressekonferanse i mai 2009. Foto: Yngve Vogt.

Program for fremragende forskningsformidling starter opp ved Høgskolen i Østfold høsten 2015.

I alt 13 deltakere er blitt meldt inn til programmet fra fagavdelingene ved høgskolen.

Programmet er lagt opp etter en modell fra Høgskolen i Oslo og Akershus.  Formidlings – og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget) ved HiØ har foreslått å opprette programmet som et prøveprosjekt ved HiØ.

Vil sette preg på samfunnsdebatten

- Målet med programmet er at flere forskere skal formidle mer av egen forskning og sette større preg på samfunnsdebatten, forteller rektor som også leder FoS-utvalget.

- De 13 forskere som skal delta er plukket ut av avdelingsledelsen ved avdelingene. Deltakerne har alle en faglig sterk posisjon og har ønske om å engasjere flere også utenfor akademia i forskningen som utføres, forteller Blom.

Drilles i formidling

Programmet strekker seg over to semestre, fra midten av oktober 2015 til midten av juni 2016 der forskerne tilbys flere samlinger, foredrag og praktiske kurs. Deltakerne skal blant annet lære mer om:

• Hvordan utforme og spisse budskap
• Presentasjonsteknikk
• Bruk av digitale og sosiale medier
• Kronikker og leserinnlegg
• Innsalg til mediene og praktisk medietrening

Programmet er under utarbeidelse. Statssekretær Bjørn Haugstad har takket ja til å komme på åpningsdagen.

Kandidatene ble plukket ut etter følgende kriterier:

- Faglig sterk posisjon
- Forskningsområdet har potensial for synliggjøring
- Forskningsområdet har samfunnsrelevans

Her er deltakerne til programmet 2015-2016:

Avdeling for helse og sosialfag
Stine Torp Løkkeberg
Vigdis Abrahamsen Grøndahl
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Franck Orban

Avdeling for ingeniørfag
Kjetil Gulbrandsen
Gunnar Andersson

Avdeling for informasjonsteknologi
Susanne Stigberg
Harald Holone
Erling Strand

Avdeling for lærerutdanning
Ann Sofi Larsen
Rolf K Baltzersen
Fred Carlo Andersen