Hvordan få yrkesfagelever ut i arbeidslivet?

Publisert: 20.04.2015 10:05 av Nina Skajaa Fredheim

Arbeider_COLOURBOX4847506_654.jpg

Konferanse 5. mai: - Mange elever ved yrkesfaglig utdanningsprogram ved videregående skole fullfører ikke utdanningen, og sliter med å komme ut i arbeidslivet.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

- I tillegg er det slik at mange av elevene ved disse programmene har spesialundervisning, som kan føre til at de får grunnkompetanse i stedet for full yrkeskompetanse og kan derfor gå ut i bedrift som lærekandidat etter VG2.

- Etter 2 år i bedrift kan de gå opp til kompetanseprøve og få et kompetansebevis, forteller fagansvarlig for PPU for yrkesfaglærere ved Avdeling for lærerutdanning ved HiØ Eva M. Dyrnes

- Vi ønsker å sette fokus på hva som kan føre til at disse elevene får plass i arbeidslivet. Og vi vil belyse hvilke faktorer som spiller inn for å fremme yrkesdeltakelse, sier Dyrnes.

HiØ setter derfor opp konferanse 5. mai med tema:

”Yrkesfagelever med spesialundervisning- hva fremmer deres yrkesdeltakelse?”

Ny funn fra forskningsarbeid blir presentert

- Hensikten med konferansen er å presentere funn fra forskningsarbeidet: «hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning?» og å få vist fram det som gjøres av godt arbeid på de arenaene vi har vært og undersøkt, forteller Dyrnes.

Erik Lunde, Spesial pedagogisk koordinator ved Seiersborg videregående skole kommer til konferansen for å fortelle om gode erfaringer blant annet med at elever har praksis i arbeidslivet mens de er i utdanning. Han tror dette er en nøkkelfaktor.

Lunde kommer til konferansen med en av sine elever som har lykkes med å få jobb.

Knut-Anders Johansen, fagleder Spesialpedagogisk seksjon ved Kalnes Videregående skole skal fortelle om hva som fremmer yrkesdeltakelse for elever med spesialundervisning hos dem.

- En egen rådgiver innen spesialpedagogisk seksjon med fokus på karriereveiledning, en relevant, individuell opplæringsplan, samarbeid med ”Sarpsborg arbeidssamvirke innen offentlig virksomhet” (SASVO), er viktige faktorer mener Johansen.

– Det er viktig at elevene får trene på det de skal gjøre av oppgaver i det videre opplæringsløpet og yrkesliv, og fjerne det de ikke har brukt for. Faste besøk på ASVO for både elever og lærere, er også viktig, forteller han. I tillegg mener Johansen at en egen ungdomsbedrift har vært sosialt nyttig.

Hvordan ta utdanningen tilbake til arbeidslivet?

Til konferansen kommer også professor Ivar Frønes fra Universitetet i Oslo . Tittel på hans foredrag er ”Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet. Hvorfor og hvordan vi skal gjøre det?” I tillegg vil Frønes belyse kompetansesamfunnets utfordringer og moderne ungdomstid.

Prosjektet "Hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfaglelever med spesialundervisning" er finansiert av Oslofjordfondet og involverer forskere fra HiØ og NMBU samt andre aktører som NAV og fylkeskommunen.

Målgruppen for konferansen er alle med kunnskap, praktisk erfaring og interesse for spørsmål knyttet til yrkesfagelever som har utfordringer med overgangen til arbeidslivet.

Her finner du hele programmet og muligheten for påmelding