Varierende engasjement for profesjonsetikk

Publisert: 22.04.2015 14:15 av Nina Skajaa Fredheim

En forskergruppe har studert arbeidet med den profesjonsetiske plattformen og profesjonsetikk generelt, og rapporterer at innsatsen og engasjementet er svært varierende.

Hilde_Afdal.png

Dette skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider. Foto over er fra Høgskolen i Østfold.

Hva tenker lærere og ledere i barnehage og skole at profesjonsetikk er? Og hvordan arbeides det med den profesjonsetiske plattformen og profesjonsetikk generelt? Det er spørsmål forskerne i følgeforskningsprosjektet EtiPP – Etikk i profesjonell praksis – har sett nærmere på. I løpet av det siste året har de intervjuet og sendt ut spørreundersøkelser til lærere, ledere, lærerstudenter og -utdannere i barnehager og skoler, for å kartlegge arbeidet med profesjonsetikk.

Veldig varierende engasjement

Den endelige rapporten legges først frem for Utdanningsforbundet 1. juni, men allerede nå kan følgegruppa gi en liten statusoppdatering.

– Hvorvidt plattformen har blitt tatt aktivt i bruk, er veldig varierende og svært personavhengig. Felles for alle som jobber godt med plattformen er at samarbeidet mellom ledelsen og de ansvarlige for arbeidet fungerer godt. At ledelsen bakker opp arbeidet er avgjørende for arbeidets kontinuitet og styrke, sier Hilde Wågsås Afdal.

Les hele saken på Utdanningsforbundet sine nettsider.