Internasjonal konferanse om Språk og Nasjon

Publisert: 19.05.2015 10:50 av Nina Skajaa Fredheim

Forskergruppen Tekst-i-Kontekst ved HiØ har språk i forskjellige sosiale – og nasjonale – kontekster som sitt arbeidsområde. Forskningen dreier seg i stor grad om sammenligninger av språkbruk i forskjellige språk- og kulturområder.

Tekst_iKontekst_konferanse.jpg

(Forskergruppen Tekst-i-Kontekst var samlet på Kreta i april. Foto: privat.)

I april var forskergruppen samlet med et større internasjonalt forskernettverk i Hellas.

Arbeidet har helt fra starten av vært organisert i internasjonale nettverk. I disse nettverkene inngår en rekke europeiske land. I regi av forskergruppen har arbeidet i nettverkene skutt fart de siste årene, og resultert i to antologier, begge skrevet på engelsk og tysk.

- Vi er nå i gang med antologi nummer tre, og i slutten av april hadde dette nettverket sin konferanse på kulturrike Kreta, nærmere bestemt i Chania, i et nydelig, ikke for varmt vårvær, forteller professor ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved HiØ og deltaker i forskergruppen Tekst-i-Konteks, Sigmund Kvam.

Antologien har arbeidstittelen Språk og nasjon, og nettverket består nå av forskere fra Finland, Romania, Storbritannia og Hellas i tillegg til Norge. Språk og nasjon er et tverrfaglig (språk, litteratur, statsvitenskap og historie) prosjekt og analyserer forskjellige diskurser der nasjon og nasjonlitet tematiseres.

- Vi arbeider trespråklig denne gangen – vår antologi vil bli skrevet på tysk, engelsk og fransk. Den kommer ut på Waxmann i Münster i første halvår av 2016, sier Kvam.

Prosjektet støttes av Institutt for sammenlignende kulturforskning ved Universitetet i Oslo.