Klare for et real(t)løft

Publisert: 05.06.2015 09:05 av Ann-Kristin Johansen-SSAF

HAR GRUNN TIL à SMILE: FOU-leder ved IR, professor Anna-Lena Kjøniksen og høgskolelektor Bjørn Gitle

Høgskolen i Østfold er helt sentral i en norsk-svensk storsatsning på realfag og teknologi.

BILDETEKST: FOU-leder ved IR, professor Anna-Lena Kjøniksen og høgskolelektor Bjørn Gitle Hauge er svært fornøyde med at det nå er gitt grønt lys til en norsk-svensk storsatsning på realfag og teknologi. (FOTO: Ann-Kristin Johansen)

- Vi må få opp utviklingen og forskningen innenfor realfag og teknologi, konstaterer høgskolelektor Bjørn Gitle Hauge. 

Og med grønt lys for Interreg-prosjektet Scandinavian Science Cluster (SSC) er det nettopp dette han nå har tro på at man skal få til. Ikke mindre enn 30 millioner kroner er satt av til det treårige prosjektet og store aktører både i Norge og Sverige skal nå jobbe sammen for å mobilisere akademia, industri, myndigheter og vitensentre. Hovedmålgruppen er ungdom, og nettopp ved å satse på alle ledd i utdanningskjeden, fra grunnskole til høgskole, skal SSC bidra til å øke tallet ungdommer som tar naturvitenskapelig og teknologisk utdannelse.

Lang ferd mot målet

- Det er et langsommelig arbeid som ligger bak, forsikrer Gitle Hauge som har vært prosjektleder på norsk side.

Han var også opprinnelig initiativtaker til prosjektideen og har helt siden den ble unnfanget drevet heftig lobbyvirksomhet for å få på plass potensielle samarbeidspartnere.  Det er Høgskolen i Østfold (HiØ) og Fyrbodals kommunalförund som har vært eiere av prosjektet og stått ansvarlig for dets økonomi og resultat frem til i dag. Men når prosjektet nå ruller videre i langt større skala er det med norske Inspiria og svenske Innovatum Science Center AB som eiere. Blant de norske samarbeidspartnerne som støtter prosjektet økonomisk er Høgskolen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Borregaard, Østfold Analyse, Greåker videregående skole samt kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.

- Det er mange som har gitt mye i forhold til det de kan, forteller Gitle Hauge.
Han er ekstra fornøyd med at også industrien er med på laget.
- Det er ganske eksepsjonelt at Borregaard har gått inn med penger. Det er første gang jeg har sett at en stor Østfold-bedrift har gått inn i et EU-prosjekt, sier han. 

I tillegg til Fyrbodal kommunalforbund og Innovatum Science Center AB er økonomiske bidragsytere på svensk side av grensen Innovatum AB,  Svinesundskommiteen og Västra Götalandsregionen.  

- SSC er et resultat av 15 års satsing på realfag ved HiØ, sier rektor Hans Blom og forklarer videre:
- Det startet med etableringen av Østfold Vitensenter som HiØ driftet fram til etableringen av Inspiria Science Center i 2011. I 2005 etablerte vi nettverket «Realfagssatsing i regionen» som først hadde som hovedoppgave å bidra til realiseringen av et livskraftig, stort vitensenter i regionen og dernest har arbeidet for å etablere et realfagssamarbeid over landegrensen. Gjennom SSC har vi innfridd også dette målet.

Felles utfordringer

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU.

Og bakgrunnen for SSC-prosjektet er nettopp å samarbeide om finne svar på felles utfordringer i regionen. På både norsk og svensk side av grensen er det i dag behov for god og kvalifisert arbeidskraft for å videreutvikle og styrke egen konkurransekraft.  I prosjektets sluttrapport fremgår også formålet tydelig. «For økt tilvekst i Fyrbodal og Østfold skape forutsetninger for økt sysselsetning ut i fra arbeidsmarkedets kompetansebehov innenfor realfag/teknikk, science og naturvitenskap på kort og lang sikt». (Red.anm.)

- Det viktigste nå er at vi har en haug svenske og norske partnere og som har forpliktet seg til et samarbeid på tre år for å få til et felles løft, mener Gitle Hauge.

I tillegg til å øke interessen for realfag, teknikk, science og naturvitenskap ønsker man med SSC å styrke det grenseoverskridende samarbeidet mellom næringsliv, offentlig virksomhet og utdanningsinstitusjoner. Man ønsker også at utdanninger skal tilpasses det faktiske behovet i arbeidsmarkedet og at det skal utvikles møteplasser som bidrar til økt kompetanse.

Science-sirkus
Blant prioriterte aktivitetsområder som er nevnt i sluttrapporten er science-camp, forkurs for ingeniøraspiranter, inspirasjonskurs på vgs.-nivå, utradisjonelle lærernettverk, science sirkus og såkalt drop-out forsterkning.
Ifølge Gitle Hauge er en science camp på Hvaler og et Inspiria-samarbeid knyttet til av den årlige EXPO-utstillingen ved Avdeling for ingeniørfag blant ideene som nå skal vurderes. Hva man lander på til slutt er foreløpig helt uvisst, men:
- Interreg-støtten gir oss i hvert fall muligheten til å lage en glitrende event-forskningskonferanse i løpet av de neste tre årene, fastslår den tidligere prosjektlederen.

 Prosjektstøtten innebærer også at forskningsgruppa ved Avdeling for ingeniørfag vil gjennomføre møter med svenske, tilsvarende grupper på Högskolen i Väst for å se på potensielle forskningssamarbeid. 
 - Det er veldig morsomt at vi er med på et stort prosjekt som kan generere aktiviteter som vi kan få mye ut av. Dette gjør at vi kan få til et aktivt samarbeid. Samtidig bidrar selvfølgelig det å få denne typen støtte til en statusheving, sier leder for Forskning og utvikling (FOU) ved Avdeling for ingeniørfag, professor Anna-Lena Kjøniksen.

 Hva skal til for at dette prosjektet kan kalles vellykket om tre år, Bjørn Gitle Hauge?
- Det første må være at vi har fått opp et ordentlig forskningssamarbeid med Högskolen i Väst og at vi skriver felles forskningssøknader med dem. Dette er en start på veien og det er samarbeidsavtalen som vi allerede har med Högskolan i Väst som har gjort at vi kunne søke om dette prosjektet.

Og?
-  I tillegg håper jeg at EXPO har utviklet seg til noe som er av nasjonal betydning, det  har potensiale til å bli noe mye større.

LES GJERNE OGSÅ: Hva ungdommen selv mener må til for å få til et realfagsløft

Som en del av forstudien til prosjektet ble det i 2014 gjennomført en spørreundersøkelse blant studenter ved HiØ og elever ved teknikkprogrammet på Nils Ericsson gymnasiet i Sverige. Under kan du lese kort om hva de mener må til for å øke realfagsinteressen blant barn og unge:

- Hvorfor tror du så få søker seg inn på en teknisk utdanning?
Mange svarte at de som ikke søker tror det er for krevende, teoretisk og kjedelig. Mange av ungdommene mente også at utdanningene og mulighetene ved disse er dårlig profilert.

- Hva kan gjøres for å bidra til at flere søker seg inn på tekniske utdanninger?
Ved å profilere utdanningene på en ny og bedre måte og sørge for å komme tidlig ut med informasjon til elever i ungdomsskolen og videregående om mulighetene knyttet til utdanning og jobb. Viktig å begynne allerede i barnehage- og grunnskolen med fokus på teknikk på en interessant og pedagogisk måte og benytte seg av eksisterende science-sentre i dette arbeidet.

- Hvordan kan man styrke det norsk-svenske samarbeidet?
Flertallet svarte at dette kan gjøres ved å møtes, lære av hverandre og gjennomføre felles prosjekter og aktiviteter. Kan også etableres felles utdanningstilbud, møteplasser på nettet og prosjekter av typen SSC.