Kommunene må tenke helse i alt

Publisert: 11.06.2015 10:00 av Nina Skajaa Fredheim

Forskere fra Høgskolen i Østfold (HiØ) legger i disse dager frem en fersk undersøkelse av hvordan kommuner i Østfold oppfordres til å tenke helse i alle beslutninger som fattes.

Ungdom_grafitti_Fotograf-Kenneth-Dahlgren654.jpg

(Illustrasjonsfoto tatt av Kenneth Dahlgren).

- Det er en stadig sterkere erkjennelse av at helseforskjellene i Norge øker, at forskjellene i stor grad skyldes økonomiske og sosiale forhold, og at kommunene kan og bør ha en nøkkelrolle i arbeidet med å redusere slik urettferdighet, sa prosjektleder for folkehelseprosjektet ved HiØ, Arve Negaard, til Høgskoleavisa i november 2014.

Som et pionér-fylke innen folkehelse i Norge ble Østfold i fjor plukket ut av Helsedirektoratet som et av tre fylker for å utvikle og formidle erfaringer om hvordan folkehelsearbeidet etter den nye folkehelseloven fungerer i praksis.

HiØ har siden høsten 2014 bidratt til flere evalueringer. En av dem handler om utvikling og utprøving av enkle former for helsekonsekvensutredninger i kommunal saksbehandling til politiske organer.

- Kommunene har begrensede erfaringer med å vurdere konsekvensene for folkehelsen i alle de politiske sakene som direkte eller indirekte kan få konsekvenser for den. Helsedepartementet vil at kommunene blir mer oppmerksomme på hva som gir god helse og et godt liv, og at de har det perspektivet med i alle sine politiske beslutninger, forklarte Negaard da helseprosjektet startet opp i fjor høst.

• Les hele saken: Nytt folkehelseprosjekt: Hva gir god helse og et godt liv?

Østfoldkommunenes arbeid med folkehelse

Forskerne og sosiologene Jo Ese fra HiØ og Kenneth Dahlgren fra Rodeo Arkitekter, har evaluert bruken av helsekonsekvensvurderinger (HKV) i kommunal saksbehandling.

- Vi har undersøkt hvordan saksbehandlere, ledere og politikere i de fire kommunene Fredrikstad, Moss, Rygge og Trøgstad har opplevd prosessen og verktøyet som benyttes i HKV i politiske saker i kommunene, forteller forsker og sosiolog Jo Ese.

- Kort fortalt handler det om enkle former for helsekonsekvensutredninger, som kan tas i bruk i kommunal saksbehandling. Tanken er at saksbehandler selv eller i samråd med andre interne eller eksterne fagpersoner, gjennom å benytte ett bestemt skjema, skal kunne foreta skjønnsmessige vurderinger av hvilke konsekvenser ulike tiltak kan ha for helsa til folk, sier Ese.

Folkehelsekampanjer treffer ikke alle målgrupper

- En saksbehandler vi intervjuet sa; folkehelse har dessverre handlet om å få folk ut og opp i trærne – få folk til å bevege seg og spise sunt. Det har handlet om kampanjer. Men kampanjer treffer gjerne best dem som gjør det fra før, og forsterker snarere enn å utvjevne sosial ulikhet. Det vi må jobbe for, er at barn får med seg de grunnleggende tinga fra første leveår. Det er der fokus må ligge, ikke på turløypene.

Skjemaene som benyttes til å vurdere helseeffekter skal bidra til å tenke konsekvenser for folkehelsa.

- Vi tror at tiltaket utgjør en brekkstang inn i noe som til nå har vært vanskelig å gripe tak i. Jeg tror at HKV representerer et viktig skritt som sosialpolitisk verktøy i utjevning av sosiale forskjeller i helse, sier Ese.

Saksbehandlerne vi intervjuet var også veldig positivt til verktøyet som ble benyttet for HKV, og mente det representerer et viktig skritt i riktig retning dersom en ønsker å jobbe aktivt og konstruktivt med folkehelse i kommunal saksbehandling.

Veien videre

- Dette prosjektet er en pilot hvor HKV testes ut, og jeg vil si det er en svært god start. Men det er nødvendig og undersøke enkelt ting nærmere.

- Funnene må foreløpig tolkes som relevante aspekter å undersøkelse videre. Vi oppdaget gjennom våre undersøkelser potensielle problemstillinger det vil være interessant å se nærmere på. Blant annet bør det undersøkes enda bredere hvordan interessen for bruken av HKV er i kommunene og ikke minst følge opp politikerne for å se hvordan verktøyet faktisk bidrar i politiske beslutninger, understreker Ese.

Kontaktpersoner:
Forsker Jo Ese - kontaktinformasjon

Prosjektleder og forsker Arve Negaard - kontaktinformasjon

Forskningsrapportene som er utarbeidet for Helsedirektoratet offentliggjøres 15.-16. juni under erfaringskonferansen «Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – fra lovverk til praksis» i regi av direktoratet.

Aktuelle lenker: