Fra gammelt til nytt sykehus

Publisert: 07.09.2015 18:00 av Nina Skajaa Fredheim

Pasienters oppfattelse av kvalitet på helsetjenestene og de ansattes jobbtilfredshet skal dokumenteres gjennom spørreundersøkelser og intervjuer når det flyttes fra gammelt til nytt sykehus. Ansatte ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold setter i gang med forskningsprosjektet nå i høst.

SOF-prosjekt.jpg

(Denne gjengen med prosjektmedarbeidere fra Høgskolen i Østfold skal gjennomføre alle spørreundersøkelsene og intervjuene: Bak f.v: Jörg Kirchhoff, Eli-Anne Skaug, (prosjektleder) Vigdis Abrahamsen Grøndahl. Foran f.v.: Hilde Marie Andreassen, Ann Karin Helgesen, Kirsti Lauvli Andersen.Ikke med på bildet: Helge Ramsdal og Catharina Bjørkquist. Foto Ann-Kristin Johansen, HiØ).

- Dette er en unik mulighet og jeg oppfordrer til deltakelse til tross for at vi har en travel høst foran oss. Både pasienter og ansatte sine erfaringer på veien fra gammelt til nytt sykehus vil gi verdifull kunnskap om en svært omfattende prosess, sier sykehusdirektør Just Ebbesen.

Mange skal intervjues

I en periode på to uker fra mandag 7. september vil det bli gjennomført spørreundersøkelser blant ca. 3000 ansatte og ca. 1000 pasienter. For de ansatte vil det ta ca. 10-15 minutter å fylle ut spørreskjemaet og det er alle ansatte i avdelinger med inneliggende pasienter i Fredrikstad og ansatte ved senter for laboratoriemedisin som skal delta.

Det skal også gjennomføres intervjuer med ansatte i ledelsen, tillitsvalgte, leger, sykepleiere, avdelingsledere og ledere i prosjektorganisasjonen – totalt ca. 25 personer. I tillegg skal det gjennomføres en mindre undersøkelse blant sykepleierstudenter fra Høgskolen i Østfold om hvordan de oppfatter kvaliteten på helsetjenestene som tilbys pasientene.

Pasientene skal spørres

Alle pasienter som skrives ut av døgnavdelingene i Fredrikstad i perioden 7. – 21. september vil bli bedt om å delta. Prosjektet håper å få med så mange som 1000 pasienter på spørreundersøkelsen. Det er Høgskolen i Østfold som skal stå for gjennomføringen av selve spørreundersøkelsen.

I løpet av 2016 vil det så bli gjennomført en tilsvarende runde på Kalnes slik at man kan sammenligne resultatene fra gammelt til nytt sykehus.

- Det er ikke gjennomført en undersøkelse av tilsvarende omfang tidligere. Flyttingen av sykehuset til Kalnes gir oss mulighet til å samle inn store mengder data som kan sin noe om kvaliteten på helsetjenestene både ut fra pasienter, ansatte og sykepleiestudenters perspektiver, og også ansattes opplevelse av jobbtilfredshet.

I tillegg vil vi få verdifull kunnskap om hvordan pasienter og ansatte opplever en slik flytting, sier Vigdis Abrahamsen Grøndahl som er prosjektleder i Høgskolen i Østfold.

Teksten er skrevet av Mads Opsahl, Sykehuset Østfold.

Aktuell lenke:

Gammelt-til-nytt-sykehus654.jpg

(Fra gammelt til nytt sykehus. Illustrasjonsfoto: Sykehuset Østfold.)