Aktuell forskerkveld

Publisert: 30.09.2015 14:05 av Bård Halvorsen

Kveld på Litteraturhuset: Ansatte fra Høgskolen i Østfold presenterte aktuell forskning under Forskningsdagene 2015 om tre tema: Barn. Leddgikt. Og den politiske veien til fylkets nye sykehus.

Presentasjonen fant sted på Litteraturhuset i Fredrikstad 22. september 2015. 

Nita Ørmen holdt foredrag om prosjekt Nattergalen ved Høgskolen i Østfold. 

Turid Heiberg fortalte om forskning på utmattelse blant folk med leddgikt. 

Helge Ramsdal har sett på det politiske spillet som nå gir Østfold nytt sykehus.

Deler forskning med samfunnet

– Vi skal dele vår forskning med hele samfunnet, sa dekan Mona Jerndahl Fineide da hun åpnet forskerkvelden for høgskolens avdeling for helse- og sosialfag.

Litteraturhuset.jpg

Helge Ramsdal, Turid Heiberg og Nita Ørmen underviser avdelingens studenter ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

Nita Ørmen åpnet forskerkvelden med en gjennomgang av prosjekt Nattergalen. 

Hennes foredrag hadde tittelen ”Det er lettere å synge hvis du er trygg.”

I prosjekt Nattergalen er alle vinnere

NitaOrmenNattergalen.jpg

– Fra høgskolen startet i 2008 har 215 barn og 215 studenter deltatt på Nattergalen. Prosjektet viser at den som blir veiledet selv kan bli et forbilde, sa Nita Ørmen. 

Høgskolens prosjekt følger en modell som stammer fra Näktergalen i Malmø, hvor prosjektet har pågått så lenge at man ser at de første barna nå tar høyere utdanning. 

– Fra oktober til mai møter 40 barn ukentlig sine mentorer fra høgskolen.

– Barna må sees! Nattergalen hos oss er ikke noe leksekurs, men aktiviteter der barna medvirker og blir sett. Og våre undersøkelser i 2010-2011 viser at barna som deltok både ble bedre i norsk og sosiale ferdigheter, sa høgskolelektor Nita Ørmen.

Dette = VINN-VINN! Barna får bedre selvtillit og en mentorvenn som rollemodell.

Studentene lærer seg selv, barna og nye kulturer bedre å kjenne.

15. oktober 2015 starter høstens prosjekt, med en overraskelse for barna. Vi skal ikke røpe mer om sistnevnte i dag, enn å si at studentene utvikler flere ferdigheter i løpet av sin obligatoriske praksis ved HiØ. 

Trett og sliten, med leddgikt…

– Leddgikt er en sykdom som rammer mange. Blant Norges 5 millioner innbyggere regner vi med at det et sted mellom 25.000 og 50.000 innbyggere som har leddgikt. Og det er utrolig viktig med tidlig diagonstisering for å få startet agressiv behandling, innledet Turid Heiberg.

TuridHeiberg2015.jpg

Turid Heiberg er professor ved sykepleierutdanningen i Østfold og startet å forske på utmattelse blant leddgiktspasienter etter en internasjonal forskerkonferanse i 2002, da en leddgiktspasient spurte hvorfor ikke forskerne hadde noen funn om utmattelser.

”Hva er viktig for pasientene?” var innledende spørsmål i Heibergs foredrag, som viste at leddgikten for mange blomstrer og blir merkbar først i godt voksen alder. Leddgikt er mer utbredt blant kvinner enn menn. Og utsiktene for å leve bra liv med leddgikt er nå mye bedre enn før, takket være utbredt forskning og nye behandlingsmetoder.

Svaret fra mange leddgiktpasienter er derfor enda mer aktiv forskning på utmattelse og behandling, som er til hjelp for mer enn stive og verkende ledd.

Professoren framstod i så måte som en optimistisk forsker - nye behandlingsformer er underveis.

– Det er lovende tider. Det kommer stadig nye og bedre legemidler, sa Turid Heiberg.

”Fra helsepolitikk til nytt sykehus”

Helge Ramsdal så på Østfolds helsepolitikk fra 1945 til åpning av nytt sykehus i 2015.

HelgeRamsdal2015.jpg

– Spillet om fylkets helsetjeneste startet for alvor fra 1.januar 1976. Da overtok fylkeskommunene ansvaret for sykehusene. Med knappe budsjett ble det litt for mye å forvalte og det oppstod en beslutsningskrise som vi statsvitere elsker, innledet Helge Ramsdal.

Professor Helge Ramsdal arbeider ved HiØs avdeling for helse- og sosialfag, hvor flere forskere nå studerer og analyserer Østfolds nye sykehus – hvordan det ble til, hva det betyr for kommunene, fylkets befolkning videre etc.

I sitt foredrag fortalte Helge Ramsdal bl.a. for Littereturhusets yngste publikum hvordan sykehuskampen i Østfold på 1980- og 1990-tallet førte til generalstreik, tumulter og folkesamlinger så store i gatene som fylket vårt kun har opplevd én gang før – da Norge feiret freden i mai 1945.

– Faglig er nysykehuset et kjempesvært og spennende prosjekt på mange områder. Og i dag hadde Sykehuset Østfold sin første operasjon på Kalnes, sa Helge Ramsdal.

Aktuelle lenker:

Forskning ved Høgskolen i Østfold

Prosjekt Nattergalen ved Høgskolen i Østfold

Sykehusdebatt i Østfold i eldre rapport om Aviser og sykehus (som Helge Ramsdal henviste til)