Tre HiØ forskere nominert til formidlingspris

Publisert: 10.11.2015 07:15 av Nina Skajaa Fredheim

Forskerne er nominert til Formidlingsprisen 2015 for sitt arbeid med å gjøre sin forskning kjent for et bredt publikum.

Abelshage-2.3.15_Den-vanskelige-samtalen654.jpg

FOTOILLUSTRASJON-Arkiv: Bildet viser to forskere Helse- og sosialfag ved HiØ som holder åpent foredrag om "Den vanskelig samtalen" 2. mars 2015. HiØ har en fast formidlingsrekke kalt "Abels hage" med  åtte kvelder i året på Litteraturhuset i Fredrikstad.

- Høgskolen i Østfold ønsker med denne prisen å gi anerkjennelse og belønning til forskere og kunstnere som utmerker seg innen formidling, sier rektor, Hans Andreas Blom.

Prisen er på kr 10.000 og deles ut på høgskolens julebord 20. november. Da deles også utdanningskvalitetsprisen ut.

De nominerte er:

Susanne K. Stigberg

SusanneKochStigberg300.jpg

Susanne K. Stigberg er stipendiat ved Avdeling for Informasjonsteknologi der hun engasjere studenter og trekker dem med i sin forskning og formidling. Hun bidrar til å synliggjøre informatikkfaget nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

I 2014 fikk Stigberg masterstudentene til å skrive og få publisert seks artikler, for 2015 kommer to artikler til. Stigberg bruker IT-avdelingens Makerspace aktivt, både i undervisning og forskning. I tillegge bruker hun Makerspace til å inspirere unge mennesker, både i Norge og Sverige, til å studere ved Høgskolen i Østfold. Hun formidler forskningen sin både gjennom akademisk tellende kanaler, og til mennesker utover eget fagmiljø. Stigberg bidro til å inspirere videregående elever til å velge utdanning og forskning gjennom deltakelse i Forskerduellen under Forskningsdagene 2014.

Jan Ingar Båtvik

Jan_Ingar_Batvik300.jpg

Båtvik er førstelektor ved Avdeling for lærerutdanning. Båtvik er blant annet nominert for sin innsats med formidling av bred kunnskap om Østfolds planter og dyreliv til egne studenter, lærere og allmenheten. Han er en hyppig gjest i NRK radio og fjernsyn, spesielt i Østfold, men også i rikssendinger.

Båtvik er god formidler gjennom å fortelle om vanskelige ting på en lettfattelig måte.

Sven G. Eliassen

Sven-G-Eliassen300.jpg

Sven G. Eliassen er førsteamanuensis ved Avdeling for ingeniørutdanning har bidratt til spredning av historisk kunnskap i Østfold. I 2014 var han sterkt engasjert i arbeidet rundt markeringen av 200-årsjubileet for Grunnloven, både i planleggingsarbeidet innen høyskolens egen «jubileumskomité», men først og fremst gjennom en utrettelig foredragsvirksomhet. Mens de sentrale arrangementene i forbindelse med Grunnlovsjubileet fant sted i søndre del av fylket(Halden, Fredrikstad, Hvaler) , bidro Sven G. Eliassen med foredrag i nær sagt hele fylket. Ut over arbeidet i forbindelse med Grunnlovsjubileet har Sven G. Eliassen i en rekke år drevet folkeopplysning om en rekke temaer knyttet til Østfold historie.

Formidlingsprisen ved Høgskolen i Østfold: