Rus- og spillavhengighet på agendaen

Publisert: 18.11.2015 09:55 av Nina Skajaa Fredheim

Konferanse på HiØ: Omlag 50.000 mennesker i Norge har spilleavhengighetsproblemer. I alle samfunn ser man et stadig økende antall personer med problemer med avhengighet i forhold til spilling.

Spillavhengihet_COLOURBOX8459795.jpg

ØKENDE SPILLAVHENGIGHET: Det er oftest unge menn som har spillproblemer. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Spillavhengighet og rus står på agendaen når forskergruppen Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Østfold arrangerer konferanse 1. desember.

Spillavhengighet et voksende problem

- I Norge regner man med at opp mot 30 000 personer har problemer med pengespill. Det er oftest unge menn som har slike problemer, og forekomsten av spilleproblemer viser seg også å være høyere blant de som er født utenfor landets grenser, enn blant de som er født i Norge, forteller Erik Arntzen.

Forskning viser også endringer i spilleatferdsmønster i de senere årene ved at folk med spilleproblemer spiller på flere spill enn tidligere. Spilling over Internett har også tiltatt, forteller Arntzen.

I vår tid har det vært en enorm oppblomstring av spilling, spesielt i den vestlige delen av verden. Samtidig har det vært en liberal innstilling til pengespill ved at det er legalisert en rekke spill.

Folkehelseproblem

Undersøkelser i USA (tilsvarende tall fra Norge er ikke kjent) har vist at 6,2 prosent av legebesøk hos allmennpraktikere skyldtes spilleavhengighet.

Både den australske legeforeningen, den kanadiske folkehelseforeningen og det svenske folkehelseinstituttet har betegnet spilleproblemet som et folkehelseproblem, og i mange land øremerkes omkring 1 prosent av omsetningen til forskning, fore- bygging og behandling.

En av hensiktene med konferansen 1. desember er å få kartlagt aktuelle og forskbare problemstillinger som er mulig å belyse videre i forskergruppen.

Ny behandlingsform gir økt optimisme innen rusbehandling

Jon-Lokke_654.jpg

Dosent Jon Løkke underviser bachelorstudenter i psykologi, målrettet miljøarbeid og forskningsmetode ved Høgskolen i Østfold. Foto: Nina Fredheim.

Rusavhengighet er at annet viktig tema som skal belyses på konferansen 1. desember.

Forsker og kontaktperson for forskergruppen Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk ved HiØ, Jon Løkke, ønsker å sette fokus på den manglende interessen i Norge for det som kalles evidensbasert rusbehandling.

Skepsis i Norge

- Teknikken har vært utprøvd med gode resultater i forhold til forskjellige klientgrupper med misbruk eller avhengighet av ulike typer rusmidler og med ulike problemer i tilknytning til rusmiddelbruk. Og systematisk utprøving av behandlingsmåter som har gitt fornyet optimisme på rusbehandling flere steder, forteller Løkke.

Men i Norge er det skepsis.

- Både behandlings- og utdanningsinstitusjonene har vært lite innstilt på å prøve ut og undervise i læringsbasert rusbehandling selv om det finnes dokumentasjon på at teknikkene virker, sier han.

- Det er jo særlig et problem at utdanningsinstitusjonene ikke legger vekt på teknikkene – dermed blir det ikke flere terapeuter som kan spre ferdighetene. En viktig jobb er å informere grundig om teknikkene slik at ikke spredningene stopper på grunn av misforståelser og feiloppfatninger.

Vil vite hvorfor folk ruser seg

Behandlingsteknikkene går ut på å være interessert i å finne årsakene til avhengighetsproblemene – særlig med vekt på å kartlegge årsaker som kan knyttes til lystopplevelse eller kanskje den umiddelbare flukten fra ubehag som rusing kan medføre. Deretter baseres behandlingen på at ulike former for å avstå fra avhengighetsskapende atferd berømmes på ulikt vis.

- Det er to hovedmål med konferansen; for det første ønsker vi å spre kunnskaper om læringsbasert behandling av avhengighetsproblematikk og bygge ned fordommer og misforståelser. For det andre ønsker vi at konferansen skal ende opp i formuleringen av en rekke problemstillinger som forskergruppen, sammen med praksisfeltet, kan gå løs på, sier Løkke.

Konferansen: Avhengighetsproblematikk og atferdsvitenskap; status og framtidige utviklingsprosjekter

Arrangør: Forskergruppe for Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk og Origosenteret (Kirkens bymisjon).

Sted og tid; Studiested Fredrikstad. 1. desember Aud S 401 kl. 0900 - 1600

Kontaktperson: Jon Løkke.

Aktuelle lenker: