Unik forskningslab

Publisert: 23.11.2015 14:20 av Nina Skajaa Fredheim

For åtte år siden startet undervisningsopplegget Studentaktiv Atferdsanalytisk FoU opp ved Høgskolen i Østfold. I 2014 var det over 100 studenter som deltok.

Studentaktivforskerlab.jpg

De deltar på HiØs unike forskningslab for studenter: Fra venstre: Mari Trondrud, Maria Bakken, Inga Johnsen, Cathrine Aadahl og Christine Stensvik. Foto: Nina Fredheim. 

Det er studenter fra bachelor i vernepleie som er med på studentlaben.

PRIMUS MOTOR FOR STUDENTLABEN

Jon Løkke underviser bachelorstudenter i psykologi, målrettet miljøarbeid og forskningsmetode og startet opp student-lab-ordningen for åtte år siden. Han driver den nå sammen med Lars Rune Halvorsen.

– Studentlab med fokus på student-aktiv forskning arrangeres i 6. semester av bachelor studiene, sier Løkke.

– Frem til 2014 er det blitt produsert cirka 25 vitenskapelige artikler og cirka 20 nasjonale og internasjonale poster i tillegg til 15 innlegg på større konferanser, sier Løkke.

Studentlab_Lokke.jpg

Faglige veiledere: Lars Rune Halvorsen og Jon Løkke.

Studentene skriver bacheloroppgaven sin som artikkel med tanke på mulig vitenskapelig publisering og med tilhørende krav til kritisk tenkning. Hver onsdag i ett semester møtes studentene på laben. Her holder de presentasjoner for hverandre og får veiledning og feedback, blant annet fra veilederne Lars Rune Halvorsen og Jon Løkke.

STUDENTER MED PÅ Å PUBLISERE

Studentene med de beste besvarelsene får tilbud om å publisere sammen med Løkke og Halvorsen.

– Hvis noe av dette blir så bra at det kan publiseres som artikler, skjer det omtrent ett år etter prosjektet er avsluttet, forteller Løkke. Så langt har ca. 50 studenter vært medforfattere på vitenskapelig artikler på de åtte årene laben har eksistert.

– Erfaringene er veldig positive. I alt 25 publikasjoner (artikler), postere og bokkapitler er publisert på nivå 1.

– Laben er unik i Norge. Det er kun Høgskolen i Oslo og Akershus som har et tilsvarende opplegg, da på masternivå.

Saken har stått på trykk i HiØ sitt Årsmagasin for 2014.