Millionbeløp til forskning på Hessdalsfenomenet

Publisert: 08.03.2016 09:15 av Nina Skajaa Fredheim

HessdalenPersonerWebNy.jpg

Torsdag 3. mars ble Olav Thon-prisene til utdanningskvalitet og forskning høytidelig delt ut i universitetets Aula i Oslo. Olav Thonstiftelsen har bevilget 1,5 millioner kroner over 3 år til Studentaktivt Forskningsprosjekt i Hessdalen.

HiØ kan skryte av å være eneste høgskole i landet som får støtte.

Høgskolen stiller i godt selskap. Tilsammen ble 44 millioner kroner delt ut til blant andre UiO, NMBU, NTNU, UiT og UiB.

På bildet over: Ved Høgskolen i Østfold er Anna-Lena Kjøniksen, Gunnar Andresson (nede til venstre) og Bjørn Gitle Hauge (nede til høyre) fra Avdeling for ingeniørfag og Erling Strand (i midten) ved Avdeling for informasjonsteknologi involvert i prosjektet!

Professor ved ingeniøravdelingen, Anna-Lena Kjøniksen, ved Høgskolen i Østfold er prosjektansvarlig for den studentaktive forskningen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for Ingeniørfag (IR) og Avdeling for Informasjonsteknologi (IT).

- Det er veldig stas å få denne tildelingen, både med hensyn til prestisjen dette medfører for oss og prosjektet, men ikke minst i forhold til den økte forskningsaktiviteten vi nå kan sette i gang, sier Anna-Lena Kjøniksen.

- Det er også veldig morsomt å få midler til å involvere bachelorstudentene i dette prosjektet. Vi setter i gang et pilotprosjekt allerede i år, primært med studenter fra HiØ, og fra neste år vil prosjektet kjøres i full skala med student-rekruttering fra hele landet.

Bachelorstudenter ved IR og IT som er interessert i å være med i år bes ta kontakt med Anna-Lena.

Hessdalen_Anna_Lena_K.jpg

FORNØYD PROFESSOR. Anna-Lena Kjøniksen er fornøyd med at de nå kan øke forskningsaktiviteten i Hessdalen. Foto: Privat.

Det er andre år på rad at Olav Thon Stiftelsen deler ut faglige priser og støtte til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk- naturvitenskapelige fagområder. Dette er tildelinger for høytstående internasjonal og nasjonal forskning og for forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå.

Høgskolen i Østfold var den eneste høgskolen som mottok støtte.

Bakgrunn for forskningsprosjektet

Lys av ukjent opprinnelse har blitt observert i Hessdalen i mange årtier. Lignende lys er også kjent fra andre lokaliteter (bl.a. Mexico og Australia), og de har mange likhetstrekk med lys som har blitt observert i forbindelse med vulkanutbrudd og jordskjelv.

Formålet med forskningsprosjektet er å finne den fysiske mekanismen som forårsaker disse lysene. Dokumentasjon av fenomenet ved hjelp av en kombinasjon av teknikker kombinert med kartlegging av geologiske og atmosfæriske forhold i området kan forhåpentligvis hjelpe oss med å løse denne gåten. Dette er et grunnforskningsprosjekt, og det er derfor vanskelig å forutsi hvilke nytteverdier resultatene av forskningen vil føre med seg. Et aspekt som er meget interessant er imidlertid å finne energikilden som gir opphav til dette fenomenet.

Forskningsprosjektet er meget tverrfaglig av natur, og involverer forskere fra forskjellige fagfelt, og samarbeid med forskere fra Frankrike, Italia og Hellas. Prosjektet har de siste årene hatt med elever fra Science linja på Greåker i Science Camp Hessdalen (http://www.sciencecamp.no/).

Om Olav Thonstiftelsen:

Samfunnsengasjement
I alle år har Olav Thon hatt som målsetting å være med på å skape verdier, etablere trygge arbeidsplasser og å bidra til å utvikle trygge og gode lokalsamfunn gjennom alt han foretar seg. Gjennom hele sitt liv, og i stadig økende grad har både Olav Thon personlig og Olav Thon Gruppen vært aktive bidragsytere til å skape et bedre samfunn.

Olav Thon Stiftelsens formål
10.desember 2013 ble en historisk dag der Olav Thon opprettet Olav Thon stiftelsen. Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsdrift.

I tillegg kan stiftelsen tildele midler til:

Penger-fra-Olav-Thon-stiftelsen.jpg

Anna-Lena Kjøniksen og Bjørn Gitle Hauge tvar tilstede på den høytidelige overrekkelsen av Thon-prisen på vegne av Høgskolen i Østfold og prosjektgruppa 3. mars. Foto: Privat.