Akademiet sikret millionstøtte

Publisert: 19.02.2016 15:55 av Ann-Kristin Johansen-SSAF

BLIND SPOT:

Akademi for scenekunst er tildelt drøye 3.5 millioner til forskningsprosjektet «BLIND SPOT - STARING DOWN THE VOID».

BILDETEKST: Med forskningsprosjektet «BLIND SPOT - STARING DOWN THE VOID» skal Akademi for scenekunst ved prosjektleder Karen Kipphoff fokusere på det kunstneriske potensialet i det usette og ubeskrevne. (FOTO: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

- Det er et gledelig sjokk å få en slik betydelig tildeling. Det er en oppfordring til NTA som en liten, men viktig del av Høgskolen i Østfold til å stå på og undersøke vår verden fra et kunstnerisk ståsted og på kunstens premisser.

 Det sier professor Karen Kipphoff ved Akademi for scenekunst, som også er prosjektets leder.  

Blind Spot skal utvikles i samarbeid med Akademiets partnerinstitusjoner i Berlin og Bucuresti. Disse er Tranzit Foundation Bucharest, BIT - Bergen International Theatre,  BEK-Bergen Electronic Art Center og University of Arts Berlin - Hochschulzentrum Tanz. Også Studenter, stipendiater og flere kunstnere vil bli involvert I prosjektet.

 
Et bidrag til utviklingen av samfunnet


Prosjektmidlene som helt nylig ble vedtatt av programstyret i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildeles for en treårsperiode med oppstart i år.

- Å kunne jobbe med et prosjekt som dette sier mye om verdien av kunstnerisk forskning og dets evne til å observere, analysere og gjøre dyptgående undersøkelser og så komme med egne, noen ganger uventete og ubekvemme, men energiske-  og høyst nødvendige bidrag  til utviklingen i samfunn og verden, sier prosjektlederen.

I prosjektbeskrivelsen heter det at: «BLIND SPOT investigates a sensory phenomenon at the gravitational center of all material knowledge. The project researches the implications of the "blind spot" to  artists in the visual and performing arts concerned with the implications of perception in human experience and society.”

Utrykket "Blind spot" stammer fra medisinsk forskning på optikk i øyet og viser til den naturlige blindsonen i øyet. Blind spot viser til det som er i sentrum, men som fortsatt er usett og ubeskrevet. Prosjektet tar utgangspunkt i det kunstneriske potensialet i blindsonen og dens uklare omgivelser.

 
Styrker det internasjonale samarbeidet

 Prosjektet er betydningsfullt også for Akademiets stadig voksende forskningsplattform.

 - For Akademiet betyr det at vi kan fortsette med og utvide vårt program av kunstneriske undersøkelser, betraktninger og ytringer, sier Karen Kipphoff. 

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2016 – 2019 og vil bestå av arbeidsgrupper, gjesteopphold, seminarer og inkluderer tre større produksjoner. Disse vil være en performativ sceneproduksjon som skal vises nasjonalt og internasjonalt, en utstilling for nasjonal og internasjonal fremvisning, og en publikasjon med fokus på både den kunstneriske og den akademiske siden av prosjektet.

«Blind Spot» blir en solid plattform for intens forskning, arbeidstreff og kunstfaglig produksjon de neste tre årene som vil kunne påvirke og støtte undervisningen vår, forteller Kipphoff.

Prosjektet er også viktig for å styrke den internasjonale profilen til Akademi for scenekunst.

- Dette gir Akademiet en brilliant mulighet for ytterlig internasjonalt samarbeid om kunstnerisk forskning og produksjon med våre samarbeidspartnere i Berlin, Bucuresti og Bergen, sier prosjektlederen.

Relevante lenker:

Les mer om Akademi for scenekunst på www.hiof.no/nta
Søknadsfristen til våre bachelorprogram i skuespill og scenografi er 1.mars i år. Mer info om hvordan du søker.