Barns fortellinger om vold må tas på alvor

Publisert: 11.03.2016 09:15 av Nina Skajaa Fredheim

Hver tjuende barn i Norge har opplevd å bli utsatt for alvorlig vold fra foreldrene sine før fylte 18 år i følge tall fra Bufetat. Christoffer Gjerstad Kihle døde 8 år gammel i februar 2005 som følge av skadene han ble påført av sin stefar. Med fagdagen ”Aldri mer Christoffer” ønsker HiØ, sammen med Bufetat, å sette fokus på et alvorlig samfunnsproblem.

Redd-gutt_COLOURBOX1142704_654.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Fagdagen holdes på Høgskolen i Østfold 16. mars.

- I de senere år har vi fått et økt fokus på barn som lever med vold i nære relasjoner. Til tross for økt fokus på disse barna, er det fremdeles en liten andel av forskning som benytter seg av barnas egne stemmer om vold, forteller høgskolelektor og stipendiat Ann-Kristin Johansen ved Høgskolen i Østfold.

Ann_Kristin-JohansenHS654.jpg

FORSKER PÅ BARNS FORTELLINGER OM VOLD: Ann-Kristin Johansen fra HiØ har i sin forskning observert dommeravhør av barn som har fortalt om volden de har opplevd hjemme. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Hva kan vi lære av barns fortellinger om vold?

- Bare barn vet hvordan det er å være barn. Min forskning tar dette på alvor. Jeg har observert dommeravhør av barn som har fortalt om volden de har opplevd hjemme. På fagdagen vil jeg fortelle hva vi kan lære av disse barnas fortellinger, forteller Johansen.

På fagdagen 16. mars skal Johansen presentere en analyse av dette materialet som viser blant annet at barn på ingen måte er svake og passive tilskuere til volden de opplever. De tenker, vurderer og handler for å beskytte seg selv, på ulike måter, i ulike situasjoner.

- Volden disse barna forteller om er grov, gjentagende og den oppstår plutselig, sier Johansen.

Program for dagen 16. mars:

09.00- 09.15: Åpning ved prorektor Stein Haugom Olsen og Ordfører Jon Ivar Nygård

09.15- 10.30: Barns stemmer om vold i dommeravhør. Ann-Kristin Johansen, Stipendiat og høgskolelektor ved HIØ.

10.45- 11.30 Voldens betydning for barns utvikling. Kaare T Pettersen, Førsteamanuensis ved HIØ

11.30- 12.15 Tilbudet, i familievernet, til familier som opplever vold i nære relasjoner. Anne Kloster, Familievernkontoret Østfold.

13.00- 14.15 Du skal ikke bære sorgen alene. Øivind Aschjem, Redde Små.

14.15- 15.00 Skal vi åpne for smerten. Erik Andreassen, Familievernkontoret Østfold.

Her finner du mer informasjon og fullstendig program til fagdagen 16. mars.

Fakta om vold mot barn