Ser på skam-opplevelsen med nye øyne

Publisert: 12.05.2016 09:55 av Nina Skajaa Fredheim

Ny forskning: HiØ professor Nicolay Gausel er intervjuet om ny emosjonsforskning på ”skam” i Scientific American, et av verdens største magasiner for formidling av forskning til allmennheten.

Nicolay-Gausel_654.jpg

HVORDAN den som erfarer skammen vurderer eller tenker på seg selv er avgjørende for skamopplevelsen, mener professor Nicolay Gausel ved Høgskolen i Østfold.

I den siste MIND utgaven av magasinet Scientific American, er professor Gausel og flere andre forskere intervjuet om hvordan det nye synet på skam som en pro-sosial emosjon understøttes av deres egne studier og teoretisering.

To måter å se på skamopplevelsen og reaksjonsmønsteret

I følge Gausel kan man bedre forstå en skamopplevelse og reaksjonsmønsteret til et menneske om man tar høyde for hvordan den som erfarer skammen vurderer eller tenker på seg i lys av to hovedoppfattelser:

Den ene måten er om personene som opplever skam er mest opptatt av det sosiale bildet av seg selv, det vil si om de tenker på at andre kan mislike dem og fordømme dem.

Den andre måten er om de er mest opptatt av seg selv og sitt selvbilde, det vil si om de tenker mest på at de misliker seg selv.

- Basert på disse to vurderingene av seg selv ser man ulike emosjonsuttrykk bli brukt. Dess mer opptatt de er av at det sosiale bildet av dem selv kan bli skadelidende, dess mer føler de seg avvist, og dess mer går de inn i psykologisk selvforsvar og aggresjon, sier Gausel i intervjuet med Scientific American.

- På motsatt hold, dess mer de er opptatt av sitt selvbilde som skadelidende, dess mer føler de skam, og dess mer utrykker de oppriktig anger, empati og et ønske om tilgivelse samt å ha lyst til å reparere det som er blitt ødelagt, forteller han.

Skam som en konstruktiv emosjon

Artikkelen beskriver hvordan denne måten å tenke på skamopplevelsen nå er i ferd med å snu fagfeltets tradisjonelle forståelse av skam.

Magasinet intervjuer også andre ledende forskere slik som Gausel sine samarbeidspartnere; professor Leach og professor Brown, samt professor Tangney, professor Braithwaithe, og Illona de Hooge om hvordan det tradisjonelle synet på skam som destruktiv ikke lengre understøttes av nyere, mer nyanserte studier.

Artikkelen konkluderer med at den nye emosjonsforskningen innen skam er i ferd med å endres fra å tenke på skam som en destruktiv og aggressiv emosjon, til å begynne å anse skam som en mer konstruktiv emosjon som leder til oppriktig anger, empati og et ønske om tilgivelse samt å ha lyst til å reparere det som er blitt ødelagt.

Scientific American er verdens største magasin for formidling av forskning til allmennheten, og leses i mer enn 30 land. Magasinet har et opplag på 3.5 millioner eksemplarer i print og tablet-format som leses globalt, og 5.5 millioner unike brukere leser månedlig deres artikler på nett.

Artikkelen finnes på trykk i mai nummeret av Scientific American Mind.

For å lese mer om Gausels forskning på skam og nytenkningen omkring dette, gå inn på hans researchgate konto.