HiØ satser ekstra på tre utvalgte forskningsområder

Publisert: 26.05.2016 09:50 av Nina Skajaa Fredheim

Forskningsområdene har et ekstra fokus i perioden 2015 til 2018. Onsdag 25. mai ble planene for satsingsområder presenterte av prosjektlederne.

Ledere-fou-satsingsomrader-2015-2018_ny.jpg

SKAL LEDE HiØ-SATINGER: fra venstre professor Jan Karlsson, førsteamanuensis Hilde Afdal og professor Øystein Haugen. Her sammen med rektor Hans Blom som ledet seansen 25. mai. Foto: Kjell-Ove Kjølaas.

Våre forskere, med røtter i faglige solide profesjoner - som 50 år med lærerutdanning og 60 år med sykepleierutdanning i Østfold - vil de neste fire årene samarbeide og forske på tvers av fagavdelingene.

Nytt sykehus, ny teknologi, nye næringer, byråkratiske utfordringer og økonomisk utvikling har derfor vært diskutert som aktuelle forskningstema fram til høgskolestyret tok en enstemmig beslutning i desember 2014. Følgende tre fagområder skal HiØ jobbe videre med:

Les mer om de institusjonelle satsingsområdene