Høy forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold

Publisert: 26.05.2016 10:40 av Nina Skajaa Fredheim

Og Høgskolen i Østfold er ansvarlig for et unikt forskningsprosjekt om prosessen med flytting av pasienter og ansatte fra gammelt til nytt sykehus.

SOF-prosjekt.jpg

Denne gjengen med prosjektmedarbeidere fra Høgskolen i Østfold skal gjennomføre  spørreundersøkelser og intervjuer i prosjektet "Fra gammelt til nytt sykehus": Bak f.v: Jörg Kirchhoff, Eli-Anne Skaug, (prosjektleder) Vigdis Abrahamsen Grøndahl. Foran f.v.: Hilde Marie Andreassen, Ann Karin Helgesen, Kirsti Lauvli Andersen. Ikke med på bildet: Helge Ramsdal og Catharina Bjørkquist. Arkivfoto Ann-Kristin Johansen, HiØ.

Under et forskningsseminaret som ble arrangert i regi av Sykehuset Østfold 19.-20. mai ble det presentert ny og spennende forskning ved sykehuset. – Vi har et stort spenn i forskningen og forskningsaktiviteten vår har aldri vært høyere, sier forskningssjef Waleed Ghanima, ved sykehuset.

Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold har vært i gang med et unikt forskningsprosjekt siden sommeren 2015. Pasienters oppfattelse av kvalitet på helsetjenestene og de ansattes jobbtilfredshet skal dokumenteres gjennom spørreundersøkelser og intervjuer før og etter flytting.

–Vi har et veldig bra samarbeid med Sykehuset Østfold og dette er virkelig en unik mulighet. Del 1 er gjennomført og vi har fått inn svar fra 300 pasienter, 1000 ansatte og 70 studenter, forteller Vigdis G. Abrahamsen fra Høgskolen i Østfold. Del 2 skal gjennomføres til høsten.

Les hele saken " Høy forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold" på deres nettsider.

Les også: Fra Gammelt til nytt sykehus (tidligere nettsak på hio.no)