Drillet i formidling av forskning

Publisert: 14.06.2016 07:25 av Nina Skajaa Fredheim

Torsdag 9. juni var det avslutning for første kull i Program for fremragende forskningsformidling.

Fremragende-forskere-ar-15_16.jpg

DRILLET I FORMIDLING: fra venstre Lars-Petter-Jelssness-Jørgensen, Harald Holone, Stine Eileen Torp Løkkeberg, Susanne Koch Stigberg, Rolf K Baltzersen, Franck Orban, Gunnar Andersson, Kjetil Gulbrandsen, Vigdis Abrahamsen Grøndahl og rektor Hans Blom. Ann-Kristin Johansen, Erling Strand, Ann-Sofi Larsen og Fred-Carlo Andersen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

- Programmet fikk meg til å tenke på forskningsformidling på nye måter.

Dette sier førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved HiØ, Franck Orban. I begynnelsen av programmet tenkte jeg: - er dette virkelig noe for meg? Nå kan jeg si at jeg fikk masse ut av det. Ikke minst takket være meget gode faglige innspill.

- Programmet har gjort meg mer opptatt av god forskningsformidling, samtidig som jeg ble kjent med nye spennende kollegaer fra ulike fagfelter, forteller han.

I alt 13 forskere på tvers av HiØ sine fagavdelinger har vært deltakere i første runde med programmet.

Dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi Harald Holone har også deltatt i programmet.

- Seminarserien har vært svært god, av flere grunner. For det første har vi hatt med dyktige eksterne forelesere med mye erfaring, og de har brukt eksempler fra vårt eget arbeid i forelesningene og oppgavene, sier Holone.

- Gjennom dette har vi fått god trening i å se eget og andres arbeid og intervjusituasjoner på en konstruktivt og kritisk måte, og vi har skapt en kultur der det er helt naturlig å gi direkte og ærlige tilbakemeldinger, forteller han.

Vil sette preg på samfunnsdebatten

- Målet med programmet er at flere forskere skal formidle mer av egen forskning og sette større preg på samfunnsdebatten, sier rektor Hans Blom.

- De 13 forskere som har deltatt er plukket ut av avdelingsledelsen ved avdelingene. Deltakerne har alle en faglig sterk posisjon og et ønske om å engasjere flere også utenfor akademia i forskningen som utføres, sier Blom.

Drillet i formidling

Programmet har pågått over to semestre, fra midten av oktober 2015 til midten av juni 2016 der forskerne har deltatt på flere samlinger, foredrag og praktiske kurs. Deltakerne skal blant annet lært mer om:

Programmet er lagt opp etter en modell fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Formidlings – og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget) tok initiativ til å opprette programmet som et prøveprosjekt ved HiØ.

Fra høsten 2016 starter programmet opp igjen med 13 nye deltakere.