”50 shades of green”

Publisert: 14.06.2016 11:05 av Nina Skajaa Fredheim

Kronikk: Verdien på et grønt bygg i Oslo på 20 000 kvadratmeter kan være hele 68 milloner kroner større enn for et sammenligbart bygg som ikke er grønt.

Kronikk av Kjetil Gulbrandsen, høyskolelektor ved HiØ der han underviser i energi- og miljøfag, og prosjektleder for «Merverdien av grønne bygg».

Deltagere i undersøkelsen «World Green Building Treds» oppgir at grønne bygg har 7 % høyere omsetningsverdi enn tilsvarende ikke-grønne bygg. Hvis vi legger samme forutsetning til grunn for en eiendom i Oslo på 20 000m2, betyr det en merverdi på 68 millioner. Da blir 68-millioner-spørsmålet hvordan vi skal gjenkjenne dette grønne bygget.

Det forelå over 600 ulike klassifiseringssystemer for grønne bygg da arbeidet med internasjonal standardisering startet i 2008. Hele spekteret var representert - fra det svært lysegrønne, og til en gjennomfarget grønn helhet basert på FNs definisjon av bærekraft. ISO-standarden som kom i 2012 slår fast at det bærekraftige bygget må fokusere på alle de 3 bærekraft-pilarene: Økonomi, miljø og brukervelferd. Samtidig angis det 14 ulike hovedområder som må inngå for å sikre tilstrekkelig miljøfaglig bredde.

Høy ytelse innen alle disse 14 hovedområdene gir et bygg som bruker svært lite ressurser på å oppnå høy brukertilfredshet. I en såkalt sirkulær økonomi – slik EU varsler at vil gjelde i fremtiden - vil en slik ressursoptimale leveranse også være den klare økonomiske vinneren.

«Shade of green» vil være summen av dokumenterte kvaliteter. ISO-standardens brede tilnærming omfatter fokus på klassiske miljøtema som energi, avfall og utslipp, men i tillegg er det mange kvaliteter du kanskje i utgangspunktet ikke ville assosiere med grønne bygge: Hvordan skal brukere komme seg til og fra bygget? Hvilke kvaliteter må inkluderes for å få kontroll på driftskostnader på kort og på lang sikt? Hvilke kvaliteter vil være sentrale for å sikre brukertilfredshet og brukereffektivitet? Hvilke kvaliteter vil være avgjørende for at bygget skal være best mulig tilrettelagt for framtidige krav fra myndigheter og kunder? Hvilke kvaliteter vil bidra til å bygge virksomhetens omdømme overfor egne ansatte, leietagere og samfunnet rundt?

Hele kronikken kan leses på nettsiden til NæringsEiendom.

Forskningsprosjektet

Grønn Byggallianse og Høgskolen i Østfold har igangsatt et forskningsprosjekt som skal analysere merverdien av grønne bygg. Vi ønsker å kartlegge status og utvikling for kunnskap og holdninger knyttet til grønne bygg, og vi ønsker å måle hvilke resultater de grønne byggene faktisk oppnår. Arbeidet vil dermed bli en viktig kilde til kunnskap om hvordan vi skal ta næringen videre i grønn retning.